Zarząd

ZARZĄD POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII

ODDZIAŁ MAZOWIECKI


Prezes

dr hab. Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka

grazynakuzmicka@tlen.pl

tel.kom 603 414 008

Viceprezes

mgr Marek Sewastianik

Skarbnik

dr Joanna Ścibek

Sekretarz

dr Sebastian Zduński

Członkowie Zarządu:

dr Katarzyna Bienias

KOMISJA REWIZYJNA:

Przewodnicząca:

dr Aleksandra Szabert

SĄD KOLEŻEŃSKI:

Przewodniczący:

mgr Romuald Tokarski