Polskie Towarzystwo Fizjoterapii

Oddział MazowieckiAktualności / Spotkania Naukowe


Polskie Towarzystwo Fizjoterapii

Oddział Mazowiecki

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego

Wydział Rehabilitacji - Katedra Rehabilitacji

ul. Marymoncka 34 skr.poczt 55; 00-968 Warszawa

www.fizjo.waw.pl

POLSKIE TOWARZYSTWO FIZJOTERAPII ODDZIAŁ MAZOWIECKI

Bank Pekao SA Oddział w Warszawie ul. Nowogrodzka 50,

25 1240 6218 1111 0010 6550 0946

składka członkowska w 2021 r. wynosi 70 zł

Jednocześnie przypominamy, iż członkami rzeczywistymi OM PTF są tylko osoby z aktualnie opłaconą składką członkowską

Wytyczne dla funkcjonowania gabinetów fizjoterapeutycznych w systemie rehabilitacji ambulatoryjnej w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce.


https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance-publications

ŚWIATOWY DZIEŃ FIZJOTERAPII

8 WRZESIEŃ

https://world.physio/resources/covid-19-information-hub