kursgeriatria

Rekrutacja na kurs doskonalący dla lekarzy POZ i fizjoterapeutów w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.

„Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej”.
 
Szczegółowe informacje znajdują się w plikach zamieszczonych poniżej:
ĉ
OM PTF,
25 lis 2012, 12:28
Ċ
OM PTF,
25 lis 2012, 12:29
Comments