Kontakt

ADRES:
 
Polskie Towarzystwo Fizjoterapii - Oddział Mazowiecki
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego
Wydział Rehabilitacji - Katedra Rehabilitacji
ul. Marymoncka 34 skr.poczt 55; 00-968 Warszawa


 

Wydział Rehabilitacji AWF Warszawa, ul. Marymoncka 34

KONTO:
 
UWAGA NOWY NUMER
RACHUNKU BANKOWEGO !!! 

25 1240 6218 1111 0010 6550 0946
Polskie Towarzystwo Fizjoterapii
Oddział Mazowiecki
Bank Pekao SA Oddział w Warszawie ul. Nowogrodzka 50
składka członkowska za 2015 r. oraz w 2016 r. wynosi 70 zł
 
Comments