KonferencjaPabianice

KOMUNIKAT nr 1

 

VIII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA

 

„PERSPEKTYWY ROZWOJU REHABILITACJI W POLSCE”

 

9-10  listopada 2012

 

Miejsce konferencji:        Miejski Ośrodek Kultury

Pabianice ul. Kościuszki 14

Otwarcie konferencji:      godz.: 09.30

           

Koszt Konferencji

Płatne do 30.09.12

Płatne do 25.10.12

Członkowie PTF

100 zł.

150 zł.

Studenci Fizjoterapii

50 zł.

100zł.

Pozostali

150 zł.

200 zł.

 

Wpłaty należy dokonać na konto ZG PTF Pabianice Nordea Bank Polski S.A. 

56 1440 1244 0000 0000 0183 2767      
Zgłoszenie wraz z kopią dowodu wpłaty należy nadesłać

na adresy: ZG PTF: 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68.

 e-mail: biuro@fizjoterapia.org.pl

 

Za udział w konferencji będą przyznawane punkty edukacyjne.

 

Zgłoszenie na VIII Ogólnopolską Konferencję

„Perspektywy rozwoju rehabilitacji w Polsce”

 

Imię i nazwisko:………………………….……………………………….…………………….

Tytuł naukowy:……………………………………………….………..……………………….

 

Adres:…………………………..……………………………………………………………………

Kod:………………………… Miejscowość:…………………….………………….………...

Tel./ fax/ e-mail:……………………….………………………………….……………………

Miejsce pracy:…………………………………………….……………………………………..

 

Członkowstwo w towarzystwie naukowym………………………………………………….……

 

Podpis:…………………

Comments