Projekt Ustawy

 Szanowni Państwo
                   W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii i jego członków oraz władz Regionu Europejskiego Światowej Konfederacji Fizjoterapii zwracam się z uprzejmą prośbą o poparcie Naszego Projektu Ustawy o Zawodzie Fizjoterapeuty.
Polskie Towarzystwo Fizjoterapii przez 25 lat wniosło w różnych okresach 7 projektów opisu zawodowego wraz z projektami ustawy, pozyskując na poszczególnych etapach prac rządowo – sejmowych poparcie wielu posłów, senatorów a nawet ministrów. Niestety z powodu uwarunkowań politycznych i braku poparcia niektórych środowisk nie udało się jednak doprowadzić tych prac do pozytywnego finału. W tym czasie dwa z przedstawionych projektów ustawy było procedowane przez Najwyższą Izbę, pozyskując bardzo pozytywne opinie m.in. Komitetu Integracji Europejskiej oraz Sejmowej Komisji Zdrowia.

Zwracając uwagę na niezwykle prospołeczny charakter aktualnego projektu ustawy trudno przecenić znaczenie Państwa poparcia dla przedstawionego projektu. Liczymy na to, że Państwa poparcie wraz z naszym dotychczasowym doświadczeniem w procesowaniu na poszczególnych etapach prac rządowo-sejmowych umożliwi, pomimo tak dużego oporu materii, ostatecznie doprowadzić do przyjęcia przedstawionej ustawy przez Parlament.    
 
Jednoczesnie informujemy, że w dniu 14.10.2011 roku przedstawiciele Zarządów Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska i Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii,
podjęli wspólną decyzję o przygotowaniu jednolitego tekstu Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. Po zakończeniu prac projekt będzie zamieszczoy na stronah internetowych
do konsultacji środowiskowej 
 
w załącznikach:
projekt ustawy (wer. doc i pdf)
lista podpisów poparcia do pobrania (pdf)
poruzumienie towarzystw PTF i FP
Ċ
OM PTF,
9 paź 2011, 10:08
Ċ
OM PTF,
20 paź 2011, 09:34
ĉ
OM PTF,
9 paź 2011, 07:25
Ċ
OM PTF,
9 paź 2011, 07:26
Comments