PismoMZak

PTF/SEKR/1/1/2012

 

                                                                                                       Prezesi Oddziałów

                                                                                                       Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

 

 

 

Szanowni Państwo

Wśród celów statutowych Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii są m.in.  szerzenie zdobyczy nauki w zakresie fizjoterapii oraz zachęcanie i wdrażanie członków do pracy naukowej. Zwracam się do Państwa w imieniu własnym i Prezydium Zarządu Głównego o udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w Ankiecie (Załącznik 1) dotyczące liczby członków posiadających stopnie i tytuły naukowe oraz zawodowe. Informacje te pozwolą na podjęcie działań i lepszą realizację celów statutowych PTF.

Odpowiedzi na pytania zawarte w Ankiecie proszę przesłać do dnia 10.02.2012 na adres e-mail. mzak1@onet.eu

Z góry dziękuję

Sekretarz PTF

Dr hab. Prof. nadzw. Marek ŻAK     

 

Kwestionariusz Ankiety Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

- Stopnie i Tytuły Naukowe i Zawodowe

 

Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Oddział ……………………………………………………………………………………..

 

Ogólna liczba członków………………..…… Liczba kobiet………………… Liczba mężczyzn…………………………

 

Tytuły i stopnie naukowe

Liczba członków

Uwagi

Liczba członków nie opłacających  składek

Prof. zw. Dr hab.

 

 

Prof. nadzw. Dr hab.

 

 

Dr hab.

 

 

Doc. dr

 

 

Dr n. med.

 

 

Dr n. kul. fiz.

 

 

Dr …………………………………………

 

 

Tytuły zawodowe

Liczba członków

 

Mgr fizjoterapii

 

 

Mgr rehabilitacji ruchowej

 

 

Mgr w-f specjalność…………………

 

 

Licencjonowany fizjoterapeuta

 

 

Technik fizjoterapii

 

 

Ukończona specjalizacja

Liczba członków

 

Rehabilitacja ruchowa

 

 

Fizjoterapia

 

 

Inna…………

 

 

W trakcie specjalizacji

 

 

Fizjoterapia

 

 

 

Wypełniający ankietę ……………………………………………………Data………………… Podpis……………………………..

Opracował: Marek ŻAK

Comments