FED

I Międzynarodowa Konferencja: Metoda FED w Polsce - bezinwazyjne leczenie skolioz 12-14.10.2012r. Ostrowiec Świętokrzyski – Komunikat III

Patronat Honorowy:

Poseł na Sejm RP Zbigniew Pacelt

Starosta Powiatowy dr Zdzisław Kałamaga

Komitet naukowy:

Honorowy Przewodniczący

: Profesor Santos Sastre Fernanadez

Przewodniczący:

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Zbigniew Śliwiński

Prof. dr. hab. n. med. Daniel Zarzycki

Prof. nadzw. dr hab. n. hum. Bożena Zboina

Dr Wojciech Kiebzak

Dr n. med. Anna Opuchlik

Dr n. med. Anna Lipińska

mgr Anna Męczkowska

mgr Berenika Żuk

mgr Michał Zarzycki

mgr Wojciech Kufel

mgr Bartłomiej Halat

mgr Sławomir Jandziś

mgr Marek Wiecheć

mgr Aneta Zapała-Wiecheć

Komitet organizacyjny:

Dr Wojciech Kiebzak

mgr Marek Wiecheć

mgr Aneta Zapała-Wiecheć

mgr Anna Męczkowska

2

Organizatorzy:

Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

Polskie Towarzystwo Fizjoterapii o/ świętokrzyski

Polskie Towarzystwo Fizjoterapii o/ podkarpacki
 

Podczas konferencji przewidziana jest prezentacja sprzętu medycznego, laboratorium badania wad postawy oraz publikacji wydawnictwa FORUM

Miejsce konferencji:

Hotel Gromada*** w Ostrowcu Świętokrzyskim, 27-400 Ostrowiec Św. Al. 3-go maja 13 tel./ faks 41 2654222

 

Program konferencji

12.10.2012r. (piątek) Hotel Gromada

do godz. 19.00 Rejestracja uczestników konferencji

19.30 - ? Kolacja, spotkanie integracyjne uczestników konferencji

13.10.2012r. (sobota) Hotel Gromada

9.00 – 9.30 Oficjalne rozpoczęcie konferencji, powitanie gości i uczestników

9.30 – 12.30 Sesja I Plenarna - Metoda FED – bezinwazyjne leczenie skolioz

Sesja I ,plenarna:

1. 9.30 – 9.45 Rozwój metody FED w Europie i na świecie. – Sastre Fernandez Santos 2. 9.45-10.00 Historia metody FED w Polsce. - Śliwiński Zbigniew 3. 10.00 -10.15 Centrum Fizjoterapii w Zgorzelcu. – diagnostyka funkcjonalna podstawą programów usprawniania.- Śliwiński Zbigniew 4. 10.15-10.30 Algorytm postępowania diagnostyczno. – terapeutycznego skolioz w Centrum Fizjoterapii w Zgorzelcu. – Kufel Wojciech, Halat Bartłomiej , MIchalak Beata, Śliwiński Zbigniew 5.10.30-10.45 Własne 18 miesięczne doświadczenia stosowania metody FED w skoliozach idiopatycznych. - Halat Bartłomiej , MIchalak Beata, Śliwiński Zbigniew 6. 10.45-11.00 Zdrowe dzieci – Zdrowa Europa – projekt transgraniczny. – wstępne wyniki badań postawy ciała dzieci polskich i niemieckich. Śliwiński Grzegorz, Śliwińska Danuta, Kufel Wojciech, Halat Bartłomiej , MIchalak Beata, Śliwiński Zbigniew 7. 11.00-11.15 Obiektywna ocena postawy

ciała u dzieci w pozycji habitualnej i horyzontalnej. - Śliwiński Grzegorz, Śliwiński Zbigniew 8. 11.15-11.30 Wyniki usprawniania skolioz metodą kinezyterapii analitycznej FED w ośrodku REHARADOSZ w Żorach - Radosz Jerzy 9. 11.30-11.45 Wyniki usprawniania skolioz metodą kinezyterapii analitycznej FED w ośrodku BIO w Końskich – Czarnecki Mariusz

11.45-12.00 Przerwa kawowa 15 min.

10. 12.00-12.15 Wyniki usprawniania skolioz metodą kinezyterapii analitycznej FED w ośrodku SOMEWAY w Płocku – Krawczyk Piotr 11. 12.15-12.30 Wyniki usprawniania skolioz metodą kinezyterapii analitycznej FED w ośrodku MEKSA w Świdnicy - Sebastian Plewiński

12. 12.30-12.45 Analiza powtarzalności i propozycja optymalizacji metody FED.- Strzecha Mariusz 13. 12.45-13.00 Wyniki usprawniania skolioz metodą kinezyterapii analitycznej FED w ośrodku ORTOKINESIS w Warszawie – Sandra Kałczew 14. 13.00-13.15 Wyniki usprawniania skolioz metodą kinezyterapii analitycznej FED w ośrodku CKR w Warszawie – Misztela Żewila i wsp. 4

15. 13.15-13.30 Wyniki usprawniania skolioz metodą kinezyterapii analitycznej FED w ośrodku OLICON w Gdańsku – Anna Permoda 16. 13.30-13.45 Wyniki usprawniania metodą FED uzyskane w gabinecie ABRA-FED w Lublinie – Dziekanowski Mateusz, Michalski Paweł, 17. 13.45-14.00 Wyniki usprawniania metodą FED uzyskane w gabinecie FEDMEDICA w Krakowie – Sacha Tomasz 18. 14.00-14.15 Wyniki usprawniania skolioz metodą kinezyterapii analitycznej FED w MOGKiK w Ostrowcu Św. – Wiecheć Marek, Brociek Grażyna, Kowalska Magdalena

14.15 – 14.45 dyskusja

14.45 – 15.45 przerwa na lunch

15.45 – 17.00 Sesja II - wady postawy – profilaktyka i leczenie

Sesja II

1. 15.45- 16.15 Operacyjne metody leczenia skolioz -Zarzycki Daniel 2. 16.15 – 16.30 Postepowanie fizjoterapeutyczne po operacyjnym leczeniu skoliozy - Zarzycki Michał

3. 16.30-17.00 Funkcjonalne i strukturalne zmiany narządu ruchu występujące w przebiegu leczenia usprawniającego – Kiebzak Wojciech 4. 17.00-17.30 Repetytorium z postepowania korekcyjnego” – Całka –Lizis Teresa 5. 17.30-18.00 Porównanie wyników usprawniania metodą FED i FIT” – Kałczew Sandra

18.00 -18.30 dyskusja

20.00 - ? Kolacja , spotkanie towarzyskie, niespodzianka.

14.10.2012 (niedziela) Hotel Gromada

9.00 – 10.30 Warsztaty terapii FED dla osób zainteresowanych metodą

Prowadzenie Prof. Santos Sastre Fernandez

11.00 – 12.30 Warsztaty Metody FED dla certyfikowanych terapeutów FED

Prowadzenie Prof. Santos Sastre Fernandez

13.00 Lunch

/ zakończenie konferencji 5

Warunki uczestnictwa

Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać za pomocą kuponu zgłoszeniowego, mailem: biuro@mediprofit.pl , faksem 412630149 lub pocztą na adres: MEDIPROFIT aparatura i sprzęt medyczny

Ul. Iłżecka 31a 27-400 Ostrowiec Św.

Nr Konta (opłata konferencyjna: 200,- zł): BGŻ o/Ostrowiec Św.: 85 2030 0045 1110 0000 0152 0020 ZGŁOSZENIE

I Międzynarodowa Konferencja: Metoda FED w Polsce

Imię i nazwisko Uczestnika:

Tytuł naukowy:

Odpowiednie zaznaczyć:

Certyfikowany terapeuta FED

Członek świętokrzyskiego PTF

Kontakt:

Adres:

Telefon:

Dane do faktury:

Nazwa:

Adres:

NIP:

Jestem zainteresowany/a udziałem w kursie:

Odpowiednie zaznaczyć:

FED Terapia Manualna

Podpis:

Ċ
OM PTF,
3 wrz 2012, 12:54
Comments