Konferencje / Kongresy / Spotkania Naukowe


Polskie Towarzystwo Fizjoterapii
Oddział Mazowiecki
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego
Wydział Rehabilitacji - Katedra Rehabilitacji
ul. Marymoncka 34 skr.poczt 55; 00-968 Warszawa

UWAGA NOWY NUMER
RACHUNKU BANKOWEGO !!! 

25 1240 6218 1111 0010 6550 0946
Polskie Towarzystwo Fizjoterapii
Oddział Mazowiecki
Bank Pekao SA Oddział w Warszawie ul. Nowogrodzka 50,
składka członkowska w 2018 r. wynosi 70 zł
(składki w latach  2015, 2016 i 2017 70 zł/rok)

Jednocześnie przypominamy, iż członkami rzeczywistymi OM PTF 
są tylko osoby z aktualnie opłaconą składką członkowską

Dziękujemy za dotychczasowe wpłaty.Krajowa Izba Fizjoterapeutów

Ustawa z dnia 25 września 2015 r.
o zawodzie fizjoterapeuty

 w Dzienniku Ustaw z 30 listopada 2015 r. w pozycji nr 1994.
Z radością informujemy, iż
Polish Journal of Physiotherapy
Fizjoterapia Polska

został oficjalnym czasopismem naukowym
Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

Najdłużej istniejący tytuł dla polskich fizjoterapeutów
Najbardziej prestiżowe pismo czytane przez najlepszych
w zawodzie, także za granicą
Pragmatyczne połączenie wiedzy z praktycznymi umiejętnościami
Najwyższy w Polsce poziom merytoryczny wg MNiSW,
Excerpta Medica/EMBASE i Index Copernicus
 
oficjalna strona czasopisma:

Zapraszamy do prenumeraty:
Międzynarodowy Dzień
Fizjoterapii i Fizjoterapeuty 2016
08 września 2018


 

 
Ta witryna korzysta z plików cookie. W ustawieniach przeglądarki internetowej
można wyłączyć ten mechanizm. Informacja o cookies

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA:

Pragniemy wyrazić nasze najszczersze gratulacje dla

PROFESORA ZWYCZAJNEGO ZBIGNIEWA ŚLIWIŃSKIEGO,

który w dn. 25 kwietnia 2018 roku z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy otrzymał nominację profesorską

http://www.wiosna.wum.edu.pl/

więcej informacji:więcej informacji:

http://14konferencja.edu.pl/więcej informacji:więcej informacji w dziale Konferencje /Kongresy / Spotkania naukoweSTAW KOLANOWY - KOSZMAR EWOLUCJI

26-27.05.2017 WYDZIAŁ REHABILITACJI, AWF WARSZAWAhttps://sites.google.com/site/ptfmaz/home/WarsztatKapica.jpg

http://www.medsport.plZapraszamy na oficjalną stronę
Krajowej Izby Fizjoterapeutów
I Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów
28-29 grudnia 2016 r. | Warszawa

Minister Zdrowia
Konstanty Radziwiłł

Konsultant Krajowy w dziedzinie fizjoterapii
prof. Jan Szczegielniak

Prezes OM PTF dr Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka
Mazowiecki konsultant wojewódzki w dziedzinie fizjoterapii 


Dr hab. n. med. Maciej Krawczyk został wybrany
na  Pierwszego Prezesa Krajowej Izby Fizjoterapeutów.

I KZF wybrał 64 Członków Krajowej Rady Fizjoterapeutów
(po 4 osoby z każdego województwa)

I KZF wybrał także organy Krajowej Izby Fizjoterapeutów:
Komisję Rewizyjną, Sąd Dyscyplinarny,
Wyższy Sąd Dyscyplinarny,
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

więcej informacji o wyborach na stronie ZG PTF:
Zebrania wyborcze już 5.11.2016 (najbliższa sobota). Sprawdź gdzie i o której godzinie odbędzie się Twoje zebranie. Podział województwa według powiatów.
 Dodatkowo w środę (2 listopada) zostanie wysłany do wszystkich zarejestrowanych i uprawnionych do głosowania e-mail potwierdzający miejsce, w którym będą Państwo mogli wziąć udział w wyborach.

Pisemną wersję znajdziesz na https://kosf.pl/miejsca-glosowan/
Szanowni Państwo

Dziś wprowadziliśmy możliwość prezentacji siebie, jako delegata na I
Zjazd Krajowy. Wizytówki kandydatów będą prezentowane na stronie:

www.delegaci.fizjoterapia.org.pl

Formularz zgłoszeniowy znajduje się tutaj:

http://fizjoterapia.org.pl/wizytowka-delegata/

www.kosf.pl
Zapraszamy na stronę www.kosf.pl
tylko do 14.10.2016


więcej informacji w zakładce
Konferencje/Kongresy/Spotkania Naukowewięcej informacji w zakładce
Konferencje/Kongresy/Spotkania Naukowe
WYDZIAŁ  REHABILITACJI

AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W WARSZAWIE

I

ODDZIAŁ MAZOWIECKI

POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII

zapraszają na

bezpłatne spotkanie naukowo-szkoleniowe

połączone z warsztatem

nt Staw ramienny – różne formy terapii manualnej połączone z terapią odcinka szyjnego i stawu łokciowego.

które odbędzie się

dnia 11.06.2016 r. /sobota/ w godz. 11.00-14.00

na terenie Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie ul. Marymoncka 34,

w  budynku Wydziału Rehabilitacji w sali wykładowej nr 58.

 

Spotkanie szkoleniowe poprowadzi: Mgr Sylwia Paszkiewicz-Zielińska


Ze względu na duże zainteresowanie i ograniczoną ilość miejsc


o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszenia na mail: ptfom@fizjo.waw.pl


Więcej informacji w zakładce:

Konferencje/Kongresy/ Spotkania Naukowe


FIZJOTERAPIA NIEZALEŻNYM ZAWODEM MEDYCZNYM!


KOMUNIKAT Nr 2

 

POLSKIE TOWARZYSTWO FIZJOTERAPII

ODDZIAŁY

 

LUBELSKI, PODKARPACKI, MAZOWIECKI

 

ORGANIZUJĄ:

 

XI JESIENNE DNI FIZJOTERAPII

„Fizjoterapia w praktyce”

 

30 września – 2 października 2016

 

więcej informacji w zakładce
Konferencje/Kongresy/Spotkania Naukowe
Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty

wejdzie w życie 31 maja 2016 r.

Możemy chyba już oficjalnie powiedzieć, że ustawa o zawodzie fizjoterapeuty wejdzie w życie 31 maja 2016 r. zgodnie z harmonogramem i bez żadnych zmian. Resort zdrowia pracuje nad rozporządzeniami, których zapewne nie zobaczymy przed wejściem w życie zapisów ustawy, ale mamy pewność, że będą one skonsultowane z zainteresowanymi stronami. A na razie wreszcie mogliśmy zacząć odliczanie: http://fizjoterapia.org.pl


Od kogo zależy uchwalenie projektu ustawy?

W obecnej kadencji Sejmu RP praktycznie absolutną większość mają przedstawiciele PiS i to oni decydują o losach kraju, podczas gdy opozycja może jedynie komentować wydarzenia. Wydaje się więc, że jeśli posłowie PiS zdecydują się ostatecznie poprzeć projekt posłanki Hrynkiewicz los fizjoterapeutów w Polsce będzie przesądzony.


Wszystko to prawda, jeżeli nie będziemy uwzględniać czynnika czasu. A ten pracuje dla nas, przecież do wejścia w życie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty pozostało już tylko 18 dni.

Projekt posłów PiS, który otrzymał numer 478 został skierowany do Sejmowej Komisji Zdrowia, a planowany termin posiedzenia to 17 maja godz. 14:00 (procedowane mają być oba projekty poselskie) i tu, żeby mieć jasność, jak pracują sejmowe komisje przytoczmy kilka ważnych punktów regulaminu Sejmu RP.

Rozdział 14 – Posiedzenia Komisji Sejmowych

Artykuł 150,

Paragraf 4

  • Prezydium Komisji zapewnia członkom komisji otrzymywanie w odpowiednim czasie należycie przygotowanych materiałów

Par. 5 punkt 2

  • Prezydium komisji, opracowując projekty planów pracy komisji oraz ustalając porządek dzienny posiedzenia, bierze pod uwagę wnioski klubów i kół poselskich oraz poszczególnych posłów

Par. 5 punkt 4

  • Prezydium komisji może zwrócić się do właściwych organów, instytucji i organizacji o przedstawienie stanowiska w sprawie wniosku lub uwagi wypowiedzianej przez posła w toku posiedzenia komisji.

Artykuł 152

  1. Posiedzenia komisji odbywają się w terminach określonych przez samą komisję, jej prezydium lub przewodniczącego.
  2. Na pisemny wniosek co najmniej jednej trzeciej ogólnej liczby członków komisji przewodniczący komisji obowiązany jest zwołać posiedzenie komisji w celu rozpatrzenia określonej sprawy. Zwołując posiedzenie w tym trybie, przewodniczący komisji wyznacza termin posiedzenia tak, aby posiedzenie odbyło się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
  3. Prezydium Sejmu może zwołać posiedzenie komisji w celu rozpatrzenia określonej sprawy, wyznaczając jego termin. Posiedzeniu zwołanemu w tym trybie może przewodniczyć Marszałek Sejmu. Przepisu ust. 5 zdanie drugie nie stosuje się.
  4. O terminie i porządku dziennym posiedzenia komisji przewodniczący komisji zawiadamia Marszałka Sejmu, który może nie wyrazić zgody na odbycie posiedzenia komisji.
  5. O terminie i porządku dziennym posiedzenia komisji zawiadamia się członków komisji, Prezydium Sejmu, Najwyższą Izbę Kontroli oraz zainteresowane organy państwowe. Zawiadomienie członków komisji powinno nastąpić co najmniej na 3 dni przed posiedzeniem komisji, na zasadach i w trybie określonych przez Prezydium Sejmu, chyba że posiedzenie zwołane zostało w wyniku decyzji podjętych na posiedzeniu Sejmu.

Art. 165. Podkomisje

  • 1. Komisje mogą ze swojego składu powoływać podkomisje, określając ich skład oraz zakres działania; powołanie podkomisji stałej wymaga zgody Prezydium Sejmu.

 

Powyższy wyciąg z przepisów wskazuje wyraźnie, że członkowie Komisji Sejmowej, a przede wszystkim przewodniczący, jak i całe prezydium może naprawdę wiele w kontekście 18 dni (w zasadzie będzie to od 17 maja ledwie dwa tygodnie), które pozostały do wejścia w życie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.
Prezydium Sejmowej Komisji Zdrowia to trzech posłów PiS: Joanna Kopcińska, Tomasz Latos, Andrzej Sośnierz oraz członkowie opozycji: Przewodniczący Bartosz Arułkowicz, Beata Małecka-Libera (oboje z PO) oraz Marek Ruciński (Nowoczesna).

Jeszcze świeżo mamy w pamięci, gdy posłanka Hrynkiewicz, pracująca w Komisji Zdrowia także i w poprzedniej kadencji Sejmu RP opuściła, podczas prac nad naszą ustawą, salę obrad. Stanęła pod drzwiami czekając na szybkie zakończenie pracy przez Komisję Zdrowia spowodowane brakiem kworum. Wówczas też czasu było już niewiele. Między innymi dlatego ustawa została uchwalona dosłownie w ostatniej chwili.

Posłowie opozycji ostatnio deklarują absolutne poparcie dla dążeń fizjoterapeutów do regulacji prawnej zawodu i dla uchwalonej już ustawy. Najbliższe dni okażą się prawdziwym testem na ile jest to faktyczne poparcie, a na ile jedynie gra polityczna…
Kolejny projekt ustawy
o zamianie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty

Poseł Józefa Hrynkiewicz w imieniu grupy posłów PiS złożyła kolejny projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.
Jak czytamy w opisie zamieszczonym na stronie Sejmu RP: “Dotyczy przesunięcia o 3 miesiące terminu wejścia w życie ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty; dokonania zmian w zakresie uprawnień zawodowych fizjoterapeutów z uwagi na zróżnicowany poziom ich kwalifikacji; zmiany przepisów dotyczących zasad uzyskiwania prawa wykonywania zawodu, prowadzenia rejestru i zasad odpowiedzialności zawodowej, wykonywania przepisów dotyczących samorządu zawodowego i przeniesienia jego zadań do kompetencji wojewody; powołania Rzecznika i Komisji Odpowiedzialności Zawodowej”

Pełna treść projektu:

więcej informacji:ZAPRASZAMY
NA
II MIĘDZYNARODOWY KONGRES NAUKOWY
 REHABILITACJA POLSKA


14-16 kwietnia 2016 | Warszawa

więcej informacji:


V MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
 METODY, A DOWODY NAUKOWE W FIZJOTERAPII
 WARSZAWA, 20-21 MAJA 2016 R.
 
 W IMIENIU ORGANIZATORóW MAMY ZASZCZYT ZAPROSIć PAńSTWA DO UDZIAłU W V MIęDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ „Myśl rehabilitacyjna Profesora Andrzeja Seyfrieda", KTóRA ODBęDZIE SIę 20-21 maja 2016 R. W Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.
 Profesor Andrzej Seyfried był jednym z najwybitniejszych polskich specjalistów w dziedzinie rehabilitacji, współtwórcą Polskiej Szkoły Rehabilitacji, wykładowcą licznych uczelni krajowych i zagranicznych, ekspertem ds. rehabilitacji i szefem misji międzynarodowej WHO. Zorganizował również system opieki rehabilitacyjnej nad osobami niepełnosprawnymi ze środowisk wiejskich.
 W uznaniu wszystkich zasług tak dla nauki, jak i dla polskiej i światowej rehabilitacji, Wydział Rehabilitacji AWF w Warszawie organizuje cykliczne konferencje poświecone myśli rehabilitacyjnej Profesora Andrzeja Seyfrieda. Tematem tegorocznej konferencji są „Metody a dowody naukowe w fizjoterapii". Jest to ważne spotkanie naukowe dla zainteresowanych rehabilitacją kardiologiczną, neurologiczną i ortopedyczną. Organizatorzy Konferencji przewidują przeprowadzenie trzech sesji referatowych, sesji plakatowej oraz SERII WARSZTATóW.
 Więcej informacji O KONFERENCJI I FORMULARZ ZGłOSZENIOWY znajdą Państwo pod adresem http://www.awf.edu.pl/wr/nauka/konferencje-i-seminaria-naukowe/konferencjeSzanowni Państwo,

w dniu 18 lutego 2016 r. Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, dr. Marek Kiljański, wystosował pismo do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Ministra Jarosława Pinkasa, pismo z prośbą o pilne spotkanie w sprawie wprowadzenia w życie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, zgodnie z pierwotnym harmonogramem, tj. 30 maja 2016 r.

Otrzymaliśmy już informację z Ministerstwa Zdrowia o tym, iż takie spotkanie odbędzie się już w najbliższy poniedziałek, 22 lutego o godz. 8:30.

Oto treść listu wysłanego do Ministra Jarosława Pinkasa:


więcej informacji:


WYDZIAŁ REHABILITACJI

AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W WARSZAWIE

I

ODDZIAŁ MAZOWIECKI

POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII

zapraszają na warsztat:

Postępowanie fizjoterapeutyczne w oddziale neonatologii,

porównanie wcześniaków z dziećmi urodzonymi o czasie 

   - prowadząca dr Jolanta Stępowska

który odbędzie się

dnia 05.03.2016r. /sobota/ o godz. 11.00

na terenie Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

ul. Marymoncka 34, w budynku Wydziału Rehabilitacji

w sali wykładowej nr 4 (parter).

Liczba miejsc ograniczona!

Chęć uczestnictwa w warsztacie proszę zgłaszać na adres:

 ptfmaz@gmail.com

więcej informacji w zakładce spotkania naukowe

Serdecznie zapraszamy :-)

Zarząd OM PTF


więcej informacji na stronie ZG PTF:ZAPRASZAMY
NA
MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ
MDI 2016
więcej informacji:ZAPRASZAMY
NA
II MIĘDZYNARODOWY KONGRES NAUKOWY
 REHABILITACJA POLSKA


14-16 kwietnia 2016 | Warszawa

więcej informacji:


Ustawa z dnia 25 września 2015 r.
o zawodzie fizjoterapeuty pojawiła się 
 w Dzienniku Ustaw z 30 listopada 2015 r. w pozycji nr 1994.
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1994/D2015000199401.pdfSerdecznie zapraszamy
do odwiedzenia nowej strony

Polskiego Stowarzyszenia Specjalistów Fizjoterapii


Zachęcamy też do polubienia profilu FB Stowarzyszenia:


Relacja z XVI Kongresu
Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii
zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową
relacją z XVI kongresu PTF:
oraz

Miło nam poinformować, iż podczas Walnego Zgromadzenia
Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii
Prezes Oddziału Mazowieckiego
dr Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka
została wybrana na członka
Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii
dr Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka

Ponadto miło nam poinformować, iż
Prezes Oddziału Mazowieckiego
Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka oraz
Członkowie Zarządu Oddziału Mazowieckiego
Romuald Tokarski oraz Sebastian Zduński
za wkład i rozwój fizjoterapii
zostali uhonorowani złotą odznaką
Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii
Romuald Tokarski
 
 Sebastian Zduński

Serdecznie gratulujemy :-)WYDZIAŁ REHABILITACJI
AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W WARSZAWIE
I
ODDZIAŁ MAZOWIECKI
POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII

zapraszają na
bezpłatne spotkanie naukowo-szkoleniowe
połączone z warsztatem
nt Nowoczesnej fizjoterapii w schorzeniach odcinka szyjnego kręgosłupa

wg metody Mulligana

które odbędzie się

dnia 5.12.2015 r. /sobota/ o godz. 11.00

na terenie Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie ul. Marymoncka 34,
w budynku Wydziału Rehabilitacji w sali wykładowej im. Prof. Andrzeja Seyfrieda. 
Spotkanie szkoleniowe poprowadzi: Mgr Sylwia Paszkiewicz-Zielińska

więcej informacji w dziale
Konferencje i spotkania naukowe

ZAPRASZAMY
NA
II MIĘDZYNARODOWY KONGRES NAUKOWY
 REHABILITACJA POLSKA


14-16 kwietnia 2016 | Warszawa

więcej informacji:
 


USTAWA
O ZAWODZIE FIZJOTERAPEUTY
PODPISANA !!! :-)


26 października 2015 roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, Pan Andrzej Duda podpisał ustawę o zawodzie fizjoterapeuty!

Informację potwierdziło Biuro Prawne Kancelarii Prezydenta, a tą dobrą wiadomość podaliśmy jako pierwsi na naszym profilu Facebook już o godz. 8:34!

Pragniemy podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego, że zawód fizjoterapeuty w Polsce nabierze większego znaczenia poprzez jego prawną regulację.

Przede wszystkim dziękujemy Panu Prezydentowi Andrzejowi Dudzie, który swoim podpisem zwieńczył ponad 20-letni trud, jaki Polskie Towarzystwo Fizjoterapii włożyło w dążenie do wprowadzenia w życie ustawy.

Dziękujemy Ministrom w Kancelarii Prezydenta, którzy byli otwarci na dyskusję o ustawie i uważnie wysłuchali naszych argumentów.

Dziękujemy Posłom na Sejm, którzy 25 września przegłosowali ustawę o zawodzie fizjoterapeuty oraz Senatorom, głosującym w dn. 2 października.

Dziękujemy Panom Posłom: Dariuszowi Dziadzio (złożył ustawę do laski marszałkowskiej) i Rajmundowi Millerowi. Obaj Posłowie od początku mocno zabiegali, by polski parlament procedował ustawę.

Dziękujemy wszystkim członkom Parlamentarnych Komisji Zdrowia zarówno sejmowej jak i senackiej za pracę włożoną w doprowadzenie ustawy do stanu, który jest dostosowany do polskiego i unijnego prawa.

Dziękujemy Panu Ministrowi Zdrowia - Marianowi Zembali oraz Panu Ministrowi Igorowi Radziewiczowi-Winnickiemu, za merytoryczne wsparcie podczas prac parlamentarnych Komisji Zdrowia.

Dziękujemy Sejmikowi Województwa Śląskiego oraz Komitetowi Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk za aktywne wsparcie.

Dziękujemy Dziekanom kierunków fizjoterapia polskich uczelni.

Dziękujemy Prezydent WCPT, Pani Emmie Stokes, byłej Prezydent WCPT Pani Marilyn Moffat (naszego gościa podczas listopadowego Kongresu) oraz Prezydent WCPT Regionu Europa - Pani Sarze Bazin za stałe poparcie dla polskich fizjoterapeutów potwierdzane korespondencją z Prezydentami Panem Andrzejem Dudą i wcześniej Panem Bronisławem Komorowskim oraz Premierami i Ministrami Zdrowia.

Dziekujemy wszystkim osobom, które przesyłały do Prezydenta RP, Pana Andrzeja Dudy, swoje listy poparcia (w tym wybitnym lekarzom i sportowcom), z pewnością miały one niebagatelne znaczenie przy podejmowaniu tak ważnej społecznie decyzji.

Dziękujemy wszystkim członkom PTF, którzy do ostatnich chwil, jeszcze dziś w nocy pracowali by móc wreszcie ogłosić, że zawód fizjoterapeuty jest regulowany ustawą.

Dziękujemy także wszystkim, którzy w jakikolwiek, nie wymieniony wyżej, sposób wsparli nasze działania.

Za Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

Prezes dr n. med Marek Kiljański

 

Zapraszamy Was do wspólnego świętowania podczas XVI Kongresu Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii (www.16kongres.edu.pl), gdzie będziemy mogli w gronie fizjoterapeutów oraz lekarzy, związanych z naszym zawodem - rozmawiać o ustawie, która stała się faktem!www.fizjoterapia.org.pl

Serdecznie zapraszamy na XVI KONGRES
POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII
19-21 listopada 2015 | Pabianice

strona kongresu:
www.16kongres.edu.pl
W dniach 19-21 listopada 2015 roku
odbył się XVI KONGRES
Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii
XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii
(od lewej): Sebastian Zduński ER-WCPT alternate member, Członek Zarządu OM PTF 
prof. Marylin Moffat (USA) - Prezydent Światowej Konfederacji Fizjoterapii,
prof. Rene Brujin (Holandia) Dyrektor Academy of Orthopeadic Medicine,
dr Georges Boueiri - Sekretarz Generalny Libijskiego Towarzystwa Fizjoterapii,
dr Daniel Decky Tcheuffa (Kamerun, Afryka) - Prezydent Kameruńskiego Towarzystwa Fizjoterapii,

XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii
(od prawej): dr Marek Kiljański - Prezes Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii,
prof.Jan Szczegielniak - Vice Prezes Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii,
Sebastian Zduński - ER -WCPT alternate member, Członek Zarządu OM PTF
prof. Marylin Moffat (USA) - Prezydent Światowej Konfederacji Fizjoterapii
prof. Rene Brujin (Holandia) Dyrektor Academy of Orthopeadic Medicine
dr Daniel Decky Tcheuffa (Kamerun, Afryka) - Prezydent Kameruńskiego Towarzystwa Fizjoterapii
dr Georges Boueiri - Sekretarz Generalny Libijskiego Towarzystwa Fizjoterapii
prof. Zbigniew Śliwiński - Vice Prezes Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

V Ogólnopolska
Olimpiada Wiedzy
Młodych Fizjoterapeutów 2015Spotkanie
w
Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
w sprawie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty

od lewej: dr Tomasz Dybek, prof. Jan Szczegielniak, dr Marek Kiljański,
dr Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka i prof. Zbigniew ŚliwińskiSenat Rzeczypospolitej Polskiej
Komisja Zdrowia
Od lewej: Poseł Rajmund Miller, dr Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka, Poseł Dariusz Dziadzio
 
dr Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka
Senat Rzeczypospolitej Polskiej


Serdecznie zapraszamy
na
Nałęczowskie spotkania z fizjoterapią
Nałęczów 23-25.10.2015
dla członków PTF zniżka
więcej informacji
kliknij w obrazek:

 
W dniu 01-10-2015
Senat przyjął ustawę o zawodzie fizjoterapeuty
BEZ POPRAWEK

Oddział Mazowiecki Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii
pragnie podziękować wszystkim którzy przyczynili się
do tego ogromnego sukcesu.

Szczególne podziękowania składamy na ręce
Posłów, Senatorów, wszystkich Przyjaciół,
Wspaniałych Pacjentów, Kolegów i Koleżanek,
wspierających nas Lekarzy i Profesorów Medycyny.

Za działania wspierające ustawę wielkie podziękowania
pragniemy przekazać dla Posłów
Pana Dariusza Dziadzio,
Pana Rajmunda Millera
oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Pana Igora Radziwicza-Winnickiego.

Polskie Towarzystwo Fizjoterapii
Oddział Mazowiecki

Senat przegłosował ustawę o zawodzie fizjoterapeuty bez poprawek!!!
80 Senatorów głosowało, 47 było "za", 32 "przeciw" 1 wstrzymał się od głosu!!!

82. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji - 01.10.2015 r. - cz. 2
:-)
Teraz pozostał już tylko, albo aż, podpis Pana Prezydenta

W dniu 28 września 2015 r (poniedziałek), w Warszawie odbył się ogólnopolski protest zawodów medycznych.
Polskie Towarzystwo Fizjoterapii z Prezesem dr Markiem Kiljańskim na czele :-)

Więcej: http://zgptf2.linuxpl.info/files/news.php?readmore=103


SEJM RP PRZEGŁOSOWAŁ USTAWĘ O ZAWODZIE FIZJOTERAPEUTY!!!

SEJM RP PRZEGŁOSOWAŁ USTAWĘ O ZAWODZIE FIZJOTERAPEUTY!!!

Wczoraj zakończyło się głosowanie nad ustawą o zawodzie fizjoterapeuty.

Sejm przyjął ustawę po 25 latach starań PTF!!!

Głosowało 423 posłów,

272 było "za",

119 "przeciw"

a 32 wstrzymało się od głosu.

Dziękujemy zarówno wszystkim posłom, którzy rozumieją potrzeby

polskiej ochrony zdrowia i polskich fizjoterapeutów.

Dziękujemy też wszystkim członkom PTF, którzy często od wielu lat

czynili starania, by ustawa została uchwalona.

To jednak nie koniec prac, przed nami jeszcze decyzja Senatu,

ewentualne przegłosowanie poprawek w Sejmie

i na końcu podpisanie ustawy przez Prezydenta RP.

PO: Za 190; Przeciw 0; Wstrzymało się 0
PiS: Za 2; Przeciw 105; Wstrzymało się 17
PSL: Za 32; Przeciw 0; Wstrzymało się 0
SLD: Za 28; Przeciw 0; Wstrzymało się 4
niezależni: Za 12; Przeciw 5; Wstrzymało się 5
ZP: Za 2; Przeciw 9; Wstrzymało się 4
RP; Za 7; Przeciw 0; Wstrzymało się 2
BC: Za 3; Przeciw 0; Wstrzymało się 0


V Ogólnopolska
Olimpiada Wiedzy
Młodych Fizjoterapeutów 2015


III Interdyscyplinarny Kongres Naukowy czasopisma Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja pt.: Współczesne Metody Profilaktyki i Leczenia Choroby Zwyrodnieniowej Stawów, Warszawa 11-12 września 2015.
Polskie Towarzystwo Fizjoterapii objęło patronat nad ww. Kongresem i dla członków PTF przysługują specjalne zniżki wpisowego

295  zł opłata normalna

200 zł opłata dla członków PTF
 

serdecznie zapraszamy :-)

strona kongresu: http://medsport.pl/kongresy/
www.fizjoterapia.org.pl

Serdecznie zapraszamy na XVI KONGRES
POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII
19-21 listopada 2015 | Pabianice

strona kongresu:
www.16kongres.edu.pl

Nabór na specjalizację w dziedzinie fizjoterapii

więcej informacji na stronach internetowych
Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach
w dziele ogłoszenia

termin nadsyłania dokumentów do 17.07.2015 r.

Informacja Zarządu Oddziału Mazowieckiego
Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

W dniu 30 maja 2015 roku
w czasie walnego zgromadzenia
członków oddziału mazowieckiego
Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii
na Wydziale Rehabilitacji AWF Warszawa
wybrano nowy Zarząd OM PTF
na kadencję 2015-2018:

Prezes: Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka
Vice prezes: Joanna Łuczak
Sekretarz: Izabela Zielińska
Skarbnik: Joanna Ścibek
Członkowie zarządu: Sebastian Zduński
Romuald Tokarski
Marek Sewastianik

wybrano także członków komisji rewizyjnej
oraz sądu koleżeńskiego
o szczegółach poinformujemy
po ich ukonstytuowaniu się

serdecznie gratulujemy
i życzymy sukcesów


www.fizjoterapia.org.pl

Serdecznie zapraszamy na XVI KONGRES
POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII
19-21 listopada 2015 | Pabianice
Szanowni Państwo,

W imieniu Komitetu Organizacyjnego serdecznie zapraszam do udziału w Opolskim Festiwalu Fizjoterapii, który odbędzie się 6.06.2015r. na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, Politechniki Opolskiej. Festiwal jest dedykowany dla fizjoterapeutów oraz studentów kierunku fizjoterapia.

Festiwal będzie wielkim  wydarzeniem  dla środowiska fizjoterapii polskiej, czego wyrazem jest zapowiedziany  udział Zarządu Głównego  Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, specjalistów w dziedzinie fizjoterapii oraz fizjoterapeutów z całej Polski.
             
Głównym punktem Festiwalu jest gala wręczenia tytułu „Gwiazda Fizjoterapii”, osobie szczególnie zasłużonej w rozwoju fizjoterapii w naszym kraju. W poprzednich latach wyróżnienie to przypadło prof. Markowi Woźniewskiemu oraz prof. Tadeuszowi Skolimowskiemu, osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju tej dyscypliny w Polsce.
W tym roku, ten zaszczytny, tytuł  otrzyma osoba równie zasłużona dla fizjoterapii.
             Festiwal będzie  świętem dla środowiska akademickiego, w którym będą uczestniczyć reprezentacje szkół kształcących w zawodzie fizjoterapii z całej Polski.

więcej informacji na stronie oddziału opolskiego PTF

http://ptfopole.c0.pl/ Zaproszenie

     Zarząd Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii działając na podstawie § 32 pkt. 1,  zwołuje na dzień 30 maja 2015 roku Walne Zebranie Członków, które odbędzie się o godz. 11.00 na terenie AWF przy ul. Marymonckiej 34 w Warszawie  w budynku Wydziału Rehabilitacji w sali wykładowej nr 4.

     Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku kworum w pierwszym terminie, wyznaczony zostanie drugi termin w tym samym dniu, 15 min. po pierwszym terminie bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania. Uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału zgodnie z § 34 pkt. 1, zapadają zwykła większością głosów, przy obecności co najmniej ½ liczby członków Oddziału uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

Pierwszy termin Walnego Zebrania Członków OM PTF:            30.05.15 r.  godz. 11.00

Drugi termin Walnego Zebrania Członków OM PTF:                  30.05.15 r.  godz. 11.15


więcej informacji w dziele: konferencjeWydział Rehabilitacji AWF Warszawa,

Oddział Mazowiecki PTF

i IPA Poland

zapraszają na bezpłatny (2-3 godzinny) warsztat:

Ból pleców w Funkcjonalnej Terapii Manualnej

(Functional Manual TherapyTM)

który odbędzie się

24.02.2015 r. /wtorek/  w godz. 18.00 - 21.00

na terenie Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, ul. Marymoncka 34

w gmachu głównym w sali wykładowej E

O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszenia

na mail: grazynakuzmicka@tlen.plKierownik Kliniki Rehabilitacji WIM informuje o rozpoczęciu z dniem 26 stycznia 2015 roku naboru kandydatów do odbywania specjalizacji w dziedzinie Fizjoterapia (dla magistrów rehabilitacji)
Wymagane dokumenty:
·         odpis dyplomu
·         dokument potwierdzający 1 rok pracy w zawodzie w ciągu 3 ostatnich lat
·         wniosek o specjalizację
·         kserokopia zaświadczeń o odbytych kursach
·         zaświadczenie o znajomości języka obcego
Komplet dokumentów, należy przesłać na adres (przesyłką poleconą):
Klinika Rehabilitacji WIM
04-141 Warszawa, ul. Szaserów128
z  dopiskiem (specjalizacja-Fizjoterapia)
Termin nadsyłania dokumentów do dnia 26.02.2015 r.
więcej informacji

MDI2015
Międzynarodowy Dzień Inwalidy
XXI Edycja
Zgorzelec
20-21 Marzec 2015
 
więcej informacji i zapisy:


Nowa strona internetowa Europejskiego Regionu
Światowej Konfederacji FizjoterapiiZapraszamy na Seminarium
z cyklu "Seminaria Kliniki Neurologi na Bródnie"
prof. Bastiaan R. Bloem (Netherlands)
"Integrated, multidisciplinary care for Parkinson's patients"
Seminarium odbędzie się 9 stycznia 2015 roku
w Hotelu Westin w Warszawie
(sala Copernicus I, pierwszy poziom konferencyjny)
w imieniu organizatorów
serdecznie zapraszamy
wszystkich zainteresowanych

.
 
   

Wydział Rehabilitacji AWF Warszawa, Oddział Mazowiecki PTF i IPA Poland

zapraszają na bezpłatny warsztat:

Funkcjonalnej Terapii Manualnej

(Functional Manual TherapyTM)

który odbędzie się

25.11.2014 r. /wtorek/  w godz. 18.00 - 20.00

na terenie Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, ul. Marymoncka 34,

w budynku Wydziału Rehabilitacji w sali wykładowej im. Prof. Andrzeja Seyfrieda.

O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszenia

na mail: grazynakuzmicka@tlen.pl


więcej informacji w dziale konferencje

W Programie m.in.
• kompleksowe leczenie (w tym rehabilitacja)
artrozy stawu skokowo-goleniowego,
• biologia molekularna we współczesnej ortopedii i rehabilitacji,
• artroskopia i następowa rehabilitacja w leczeniu ubytków
chrząstki w stawie ramiennym i in.

Organizatorzy

Redakcja czasopisma „Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja”

Klinika Ortopedyczna i Zakład Usprawniania Leczniczego CSK MSW w Warszawie

Szanowni Koleżanki i Koledzy,
członkowie Oddziału Mazowieckiego PTF
Dla członków Oddziału Mazowieckiego PTF na warunkach specjalnych
(obniżenie opłaty wpisowej z 200 do 50 zł)!
W ramach opłaty: Certyfikat uczestnictwa (9 pkt. edukacyjnych), materiały konferencyjne,
przerwy kawowe, udział w warsztatach (po zgłoszeniu).

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia

(dostępny na www.medsport.pl) z adnotacją OM PTF

W imieniu organizatorów

dr hab. n. med. prof. nadzw. Ireneusz Kotela

dr hab. n. med. prof. nadzw. Wiesław Tomaszewski

Szczegóły na www.medsport.pl


Miło nam poinformować, iż z dniem 06.06.2014 r.
nowym mazowieckim konsultantem wojewódzkim w dziedzinie Fizjoterapii
została Pani dr Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka
 
dr Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka
specjalista fizjoterapii

Miło nam poinformować, że z dniem 06.06.2014 r. Pan dr Zbigniew Wroński został powołany przez Ministra Zdrowia do pełnienia funkcji Krajowego Konsultanta w dziedzinie Fizjoterapii.
 dr Zbigniew Wroński
specjalista fizjoterapii

 
 
Miło nam poinformować, iż Pan Sebastian Zduński (Oddział Mazowiecki PTF)
został wybrany do Executive Committee jako Alternate Member
Europejskiego Regionu Światowej Konfederacji Fizjoterapii. 
Wybory odbywały się podczas 9 General Meeting of the ER WCPT w Kopenhadze
w dniach 8-10 maja 2014 roku
 
Sebastian Zduński
specjalista fizjoterapii
Alternate Member ER WCPT
 
więcej informacji:
 
ER WCPT Newsletter

 
View the new WCPT
Congress promotion video
 


Zapraszamy na
I Ogólnopolskie Spotkanie Specjalistów Fizjoterapii
termin: 30 maj 2014 godz. 18.00
Opole ul. Prószkowskiej 76
Kampus Politechniki Opolskiej
w budynku 9 - aula wykładowa
Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
Zgłoszenia uczestnictwa prosimy wysyłać na adres:
 
więcej informacji w dziale Konferencje /Kongresy Spotkania Naukowe
 

Spotkanie naukowo-szkoleniowe
Oddziału Mazowieckiego PTF
odbędzie się
08.03.2014 roku (sobota) godz.11.00
Tematy spotkania:

1. Wykład: Rehabilitacja logopedyczna

pacjentów leczonych z powodu nowotworów

ref. mgr Marta Onichowska - neurologopeda

Zakład Rehabilitacji Centrum Onkologii

im. Marii Składowskiej-Curie w Warszawie

2. Konferencje naukowe organizowane w 2014 roku

ref. dr Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka

 

zobacz więcej =>

 


Zapraszamy do zapoznania się z artykułem czasopisma Rynek Zdrowia
w nim wywiad z prezesem Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii
Panem dr Markiem Kiljańskim
 
 


 
Spotkanie naukowo-szkoleniowe
Oddziału Mazowieckiego PTF
odbędzie się
07.12.2013 roku (sobota) godz.11.00
 
Tematy spotkania:

1. Kolano jako ogniwo łańcucha biokinematycznego kończyny dolnej w aspekcie metody 

    GDS – ref. mgr Jacek Mańka: Katedra Fizjoterapii AWF Warszawa, Centrum 

    Chirurgii Specjalistycznej – Ortopedika.

 

zobacz więcej =>

 

Dziękujemy za liczny udział :-)

 


 

Koleżanki i koledzy Fizjoterapeuci,

Proszę o odwiedzenie naszej strony związkowej: www.ozzpf.pl

Jednocześnie informuję o programie Polsat w dn. 24.11.13r. o godz. 19.30  „Państwo w Państwie”,    w którym Gośćmi będą przedstawiciele Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii:  prof. Jan Szczegielniak i dr Marek Kiljański. Proszę o przekazanie informacji dalej.

Z pozdrowieniami

Prezes

Oddziału Mazowieckiego PTF

Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka

  


FORUM DZIEKANÓW
(25.10.2013r., Pabianice)
Fizjoterapia należy do grupy zawodów zaufania społecznego, a przedstawiciele tej profesji muszą posiadać bardzo wysokie kwalifikacje zawodowe zgodne z wypracowanymi standardami kształcenia. Ocenia się, że w Polsce fizjoterapeuci  stanowią trzecią pod względem liczebności grupą zawodową w ochronie zdrowia. Zawód fizjoterapeuty polega na wykonywaniu świadczeń zdrowotnych, co wymaga  wprowadzenia określonych ustawowo kwalifikacji do wykonywania zawodu fizjoterapeuty, będącego zawodem medycznym. więcej >>

 


Informacja dla studentów Fizjoterapii
 
 
Ważne informacje PTF
Koleżanki i Koledzy Fizjoterapeuci ... więcej
 

 
Spotkanie naukowo-szkoleniowe
Oddziału Mazowieckiego PTF
odbyło się
18.05.2013 roku (sobota) godz.11.00
temat spotkania:
"Fizjoterapia funkcjonalna kończyny górnej
u pacjentów po uszkodzeniu
ośrodkowego układu nerwowego
z wykorzystaniem dynamicznych ortez ręki"
  mgr Jacek Czarnek
dla osób, które nie uczestniczyły w spotkaniu
oraz w związku z zapytaniami przekazujemy kontakt,
gdzie można znaleźć szczegółowe informacje na ww. temat.
                                               
SERDECZNIE ZAPRSZAMY
na następne spotkania
planujemy w październiku oraz grudniu 2013 r.

 

 
 
KURSY PTF
Informacja o kursach
organizowanych przez
Polskie Towarzystwo Fizjoterapii
 
więcej informacji:

Zaświadczenia o przynależności
do Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem Państwa uzyskaniem
zaświadczenia o przynależności do PTF dla fizjoterapeutów pracujących za granicą
informujemy, że Zarząd Główny PTF ustalił następujące kryteria do spełnienia:

- przynajmniej 2 lata przynależności do Oddziału PTF w Polsce z potwierdzeniem opłacania składek członkowskich
- uzyskanie z Oddziału PTF zaświadczenia o członkostwie
- dokonanie wpłaty 200zł na konto Zarządu Głównego PTF

Zarząd Główny PTF Pabianice Nordea Bank Polska S.A.
56 1440 1244 0000 0000 0183 2767

przesłanie prośby o wystawienie zaświadczenia w języku angielskim o członkostwie PTF wraz z załącznikami (zaświadczenie o członkostwie w Oddziale PTF, potwierdzenie dokonania wpłaty za wydanie zaświadczenia) na adres Zarządu Głównego PTF:
Zarząd Główny PTF
SP ZOZ Zakład Rehabilitacji ul. Jana Pawła II 95-200 Pabianice

Po spełnieniu wszystkich wyżej opisanych wymogów Zarząd Główny PTF wystawia i wysyła zaświadczenie o przynależności do PTF na wskazany przez Państwa


Jubileusz 50 lat fizjoterapii w Polsce
25 lecie Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

Poznań, 21 - 22 czerwca 2013 roku 
 
 
 
Miło nam poinformować, iż Naszą Jubileuszową Konferencję
uświetnił udział Pani Sarah Bazin (ER-WCPT Chairman)
oraz Pana Rolanda Craps (ER-WCPT - First Vice Chairman)
a także Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Fizjoterapii
Pana Profesora Zbigniewa Śliwińskiego
oraz Konsultantów Wojewódzkich w dziedzinie Fizjoterapii
Zapraszamy do oglądania
video-relacji z konferencji:
 
pełny program konferencji:
http://www.50-latfizjoterapii.pl/
Serdecznie dziękujemy 
wszystkim uczestnikom, wykładowcom i gościom
za to że byliście razem z nami:)