VII Jesienne Dni Fizjoterapii

Oddział Mazowiecki, Oddział Podkarpacki, Oddział Lubelski

Polskie Towarzystwo Fizjoterapii 

były organizatorem:

VII Jesienne Dni Fizjoterapii –,,Roztocze” 1-2 październik 2011
miejscowość Zwierzyniec Hotel ,,Sonata ’’

KOMITET NAUKOWY:

 • Prof. Zbigniew Śliwiński – Krajowy Konsultant ds. Fizjoterapii
 • Dr Teresa Pop – Konsultant woj. ds. Fizjoterapii (podkarpackie)
 • Dr Piotr Kwiatkowski - Konsultant woj. ds. Fizjoterapii (woj. lubelskie)
 • Dr Piotr Majcher – Prezes Oddziału Lubelskiego PTReh
 • Dr Anna Krawczyńska
 • Dr Mariusz Drużbicki

KOMITET ORGANIZACYJNY:

 • mgr Sławomir Jandziś
 • mgr Piotr Samulak
 • mgr Marek Wiecheć
 • mgr Dorota Szczygielska
 • mgr Ireneusz Hałas
 • dr Anna Opuchlik
 • dr Anna Lipińska
 • mgr Karolina Kamuda
 • mgr Edyta Serwin

Program VII Jesiennych dni fizjoterapii:

9.00 Otwarcie

Sesja przedpołudniowa

9:15 Programowanie procesu rehabilitacji w skoliozach idiopatycznych w zależności od wartości kątowej skrzywienia, stopnia sklinowania krążków międzykręgowych i trzonów kręgów.
Autorzy: dr hab. n. med. Piotr Majcher, dr n. med. Piotr Kwiatkowski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii.

10:20 „Wszczepy rosnące” w leczeniu skolioz wczesnodziecięcych
Autorzy: Dr n. med. Michał Latalski, Dr n. med. Marek Fatyga
Katedra i Klinika Ortopedii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
10:50 Mezoporacja – zastosowanie w leczeniu pacjentów z przewlekłą chorobą krążka międzykręgowego w odcinku lędźwiowo - krzyżowym (materiał własny)
Autor: mgr Lech Wasilewski, Zakład Rehabilitacji i Fizykoterapii Szpitala Praskiego w Warszawie

11:20 Temat prezentacji "Koszty leczenia i rehabilitacji pokrywane z odszkodowania".
Autor :Andrzej Cieplak Kancelaria CIEPLAK.COM .

11:40-12:00 dyskusja

12:00- 12:15 przerwa na kawę

Sesja popołudniowa

12:15 – Ustawa o działalności leczniczej . Istotne zmiany w przepisach prawnych dotyczących fizjoterapii
Autor: mgr Ilona Turczyn -Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością WOMP CP-L w Lublinie

12:45 - Przykłady zastosowania Kinesiology Tapingu u dzieci w dysfunkcjach ośrodkowego układu nerwowego
Autorzy :dr Małgorzata Fuchs, Politechnika Opolska, mgr Ireneusz Hałas,
Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej WOMP CP-L w Lublinie

13:15 -:Analiza leczenia zmian zwyrodnieniowych okolicy wyrostka przyśrodkowego guza piętowego kości piętowej, „ostroga piętowa” (calcar calcanei) falą uderzeniową na materiale własnym (doniesienie wstępne)
Autor: mgr Wasilewski Lech, Katarzyna Kidawa ,Zakład Rehabilitacji i Fizykoterapii Szpitala Praskiego w Warszawie

13:45-15:00 –przerwa obiadowa

15:00 -Związki pomiędzy cechami morfologicznymi stóp a siłą eksplozywną kończyn dolnych u mężczyzn w wieku 20-28 lat
Autor :mgr Ewa Puszczałowska-Lizis ,Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii

15:20 -Wczesna ocena kontroli posturalnej i stanu funkcjonalnego pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu
Autorzy:mgr I. Opalińska, mgr A. Pacześniak- Jost, dr T. Pop, mgr A. Samojedna- Kobosz

15:40 – Wprowadzenie metody FED w leczeniu skolioz
Autorzy: mgr Magdalena Lipińska –Stańczak , dr Anna Lipińska , mgr Marek Wiecheć , prof.dr.habZbigniew Sliwiński

16:00 – 16:15 –dyskusja

18:00 – Bankiet w Ośrodku Sonata

Niedziela 02.10.2011

Warsztaty szkoleniowe

1. 9:00 - Kinesiology Taping w bliznach pooperacyjnych - metodyka i przykładowe aplikacje Prowadzący : mgr Ireneusz Hałas -Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej WOMP CP-L w Lublinie

2. 10:30 - Diagnostyka w fizjoterapii (izokinetyka, platformy diagnostyczno-pomiarowe Accuro - Sumer Sp. z o.o.)

3. 11:00-12:30 – Masaż limfatyczny po mastektomii Prowadzący : mgr Piotr Żerebiec – Medyczne Studium Zawodowe w Zamościu

12:30 – Zakończenie konferencji
Comments