2012-04-14

AKADEMIA WCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

Wydział Rehabilitacji

POLSKIE TOWARZYSTWO FIZJOTERAPII

Oddział Mazowiecki

 

sesja szkoleniowa

która odbyła się

dnia 14.04.2012r. /sobota/ o godz. 10.00

w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ul. Marymoncka 34, w sali wykładowej E (w gmachu głównym).

„WYBRANE ASPEKTY EFEKTYWNEGO PRZYGOTOWANIA

PUBLIKACJI NAUKOWYCH”

POD PATRONATEM CZASOPISMA

„ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA REHABILITACJA” ( 9 pkt. MNiSzW)

 

Prowadzący:

Dr n. med. Dariusz Białoszewski

Redaktor Naczelny czasopisma „Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja”

Dr n. o zdr. Joanna Gotlib

Sekretarz Redakcji czasopisma „Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja”

PROGRAM RAMOWY

1. Wprowadzenie – D. Białoszewski – 5 min

2. I.M.P.A.K.T. – czyli efektywne przygotowanie publikacji naukowej –

D. Białoszewski – 20 min.

3. Jak skutecznie korzystaćze światowych baz literaturowych – J. Gotlib – 20 min.

4. Statystyka - czyli oswajanie STRASZYDŁA - J. Gotlib – 20 min.

5. GCP – Good Clinical Practice. Dlaczego stosować? – D. Białoszewski - 15 min.

6. Gdzie i jak publikować?Strategia czy przypadek? - J. Gotlib - 10 min

7. Dyskusja

 

Fotorelacja ze spotkania

od lewej Dr Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka - Prezes Oddziału Mazowieckiego PTF
Dr n o zdr. Joanna Gotlib - Sekretarz Redakcji "Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja"
Dr n. med. Dariusz Białoszewski - Redaktor Naczelny "Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja"

PTF Oddział Mazowiecki

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego

Wydział Rehabilitacji – Katedra Rehabilitacji

00-968 Warszawa, Ul. Marymoncka 34 skr. poczt. 55

www.fizjo.waw.pl e-mail: ptfom@fizjo.waw.pl

Comments