2012-03-03

WYDZIAŁ REHABILITACJI

AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W WARSZAWIE

I

ODDZIAŁ MAZOWIECKI

POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII
zorganizował

spotkanie szkoleniowo – naukowe

w dniu

dnia 03.03.2012r. /sobota/ o godz. 10.00

w sali wykładowej
Pawilonie Sportów Walki i Podnoszenia Ciężarów
Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie ul. Marymoncka 34, w sali wykładowej 55
(za Wydziałem Rehabilitacji naprzeciwko kortów tenisowych).
W spotkaniu uczestniczyło prawie 50 koleżanek i kolegów z OM PTF
Wszystkim obecnym  dziekujemy za przybycie i udział
Tematy spotkania:
1. Staw rzepkowo – udowy jako problem kliniczny
mgr Adam Bronikowski
Warszawski Uniwersytet Medyczny
 Panie Adamie dziekujemy za bardzo interesujący wykład
 
2. Wystąpienie prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Osób Chorych
na Stwardnienie Rozsiane ,,ADAPTACJA” – Wojtek Stolarczyk
3. Sprawozdanie z działalności
Oddziału Mazowieckiego PTF za rok 2011
          Prezes Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka           
 
4. Sprawy bieżące.
5. Zebranie Zarządu OM PTF
w czasie zebranie przyjęto kilkunastu nowych członków OM PTF
 
 

UWAGA!

Bardzo prosimy o przyniesienie na spotkanie
legitymacji członkowskiej OM PTF - dotyczy członków Towarzystwa
lub legitymacji studenckiej – dotyczy studentów.
Osoby zainteresowane, które nie są członkami OM PTF, mogą uczestniczyć w spotkaniu, ale za opłatą – 20 zł.
Osoby, które zechcą dołączyć do grona członków OM PTF, mogą to uczynić składając deklarację członkowską,
ksero dyplomu ukończenia Uczelni i opłacając składkę (70 zł. za rok) podczas spotkania
lub przesłać w/w dokumenty na poniższy adres:

PTF Oddział Mazowiecki

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego

Wydział Rehabilitacji – Katedra Rehabilitacji

00-968 Warszawa, Ul. Marymoncka 34 skr. poczt. 55

Zawiadamiamy, że o następnych spotkaniach szkoleniowo-naukowych będą informowani tylko członkowie OM PTF,
którzy mają opłacone aktualne składki członkowskie.
Comments