2011-12-10

WYDZIAŁ REHABILITACJI

AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W WARSZAWIE

I

ODDZIAŁMAZOWIECKI

POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII

spotkanie szkoleniowo – naukowe

które odbędzie się

dnia 10.12.2011r. /sobota/ o godz. 10.00

w sali wykładowej
Pawilonie Sportów Walki i Podnoszenia Ciężarów
Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie ul. Marymoncka 34, w sali wykładowej 55
(za Wydziałem Rehabilitacji naprzeciwko kortów tenisowych).
Tematy spotkania:

1. Zastosowanie wybranych nowoczesnych metod badawczych
w codziennej praktyce fizjoterapeuty
mgr Anna Słupik

2. Prezentacja sprzętu firmy: ACCURO-SUMER – przedstawiciel firmy.

3. Sprawozdanie z obrad Walnego Zgromadzenia PTF.

3. Sprawy bieżące.

4. Zebranie Zarządu OM PTF.

UWAGA!

Bardzo prosimy o przyniesienie na spotkanie
legitymacji członkowskiej OM PTF - dotyczy członków Towarzystwa
lub legitymacji studenckiej – dotyczy studentów.
Osoby zainteresowane, które nie są członkami OM PTF, mogąuczestniczyć w spotkaniu, ale za opłatą – 20 zł.
Osoby, które zechcą dołączyć do grona członków OM PTF, mogą to uczynić składając deklarację członkowską,
ksero dyplomu ukończenia Uczelni i opłacając składkę (70 zł. za rok) podczas spotkania
lub przesłać w/w dokumenty na poniższy adres:

PTF Oddział Mazowiecki

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego

WydziałRehabilitacji – Katedra Rehabilitacji

00-968 Warszawa, Ul. Marymoncka 34 skr. poczt. 55

Zawiadamiamy,że o następnych spotkaniach szkoleniowo-naukowych będą informowani tylko członkowie OM PTF,
którzy mają opłacone aktualne składki członkowskie.
Comments