2011-11-17

                     

W dniach 17-19 listopada 2011 roku  w Łodzi

odbył się

XV Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres

Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

pt. FIZJOTERAPIA WE WSPÓŁCZESNEJ MEDYCYNIE

Pod Honorowym Patronatem
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego
 
 

     W dniach 17-19.11.2011 roku odbył się w Łodzi XV Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, którego tematem przewodnim była FIZJOTERAPIA WE WSPÓŁCZESNEJ MEDYCYNIE. W 16 sesjach wygłoszono około 150 referatów przez kolegów z Polski i zagranicy, m.in.

Profesora Davida Lopez Sanches z Chile – wybitnego specjalisty terapii manualnej, Prezesa Regionu Ameryki Południowej, Światowej Konfederacji Fizjoterapeutów; Profesora Santosa Sastre Fernadez z Hiszpanii – wieloletniego Dziekana Wydziału Fizjoterapii Uniwersytetu w Barcelonie, twórcy i autora metody FED w leczeniu skolioz idiopatycznych; Profesora Scotta Ward – Prezydenta Amerykańskiego Towarzystwa Fizjoterapii; Rolanda Chaps – Wiceprzewodniczącego ER WCPT z Belgii; Sonii Souto – drugiego Wiceprzewodniczącego ER WCPT, wykładowcy na kierunku Fizjoterapia w La Coruna z Hiszpanii; Profesora Paula Tygiel – Prezesa Akademii Medycyny Ortopedycznej Manualnej Amerykańskich Fizjoterapeutów; Johna Xerri de Caro z Malty; Grażynę Krutulyte – wykładowcę fizjoterapii z Litwy; Profesora Narasimmana Swaminathan, szefa Departamentu Fizjoterapii, Father Muller Medical college, Mangalore z Indii.
W dniu 18 listopada 2011r. odbyło się Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Ważnym punktem posiedzenia było sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego za okres ostatniej kadencji 2007-2011 przedstawione przez Prezesa Towarzystwa Marka Kiljańskiego i skarbnika Renatę Szczepaniak. Walne Zgromadzenie Członków PTF udzieliło ustępującemu Zarządowi Głównemu absolutorium. Następnie wybrano nowy Zarząd Główny PTF w składzie:
Prezes – Marek Kiljański
I Wiceprezes – Zbigniew Śliwiński
II Wiceprezes – Jan Szczegielniak
Członkowie Zarządu Głównego:
Skarbnik – Renata Szczepaniak, Sekretarz – Marek Żak, Wojciech Kiebzak, Roman Tokarski, Sebastian Zduński, Jacek Łuniewski, Andrzej Permoda, Katarzyna Syrewicz, Marek Woszczak, Krzysztof Gieremek
Delegat Oddziału Mazowieckiego Sebastian Zduński został PEŁNOMOCNIKIEM  DO SPRAW  KONTAKTÓW  MIĘDZY  ODDZIAŁAMI oraz PRZEDSTAWICIELEM  PTF  DO  SPRAW  WSPÓŁPRACY  Z  ZAGRANICĄ wspólnie z Jackiem Łuniewskim z Opola. Natomiast Małgorzata Rybicka została Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej.
Wprowadzono zmiany do Statutu PTF oraz na wniosek Prezesa OM PTF zobowiązano Zarząd Główny do podjęcia uchwały o obniżenie składki członkowskiej dla emerytowanych fizjoterapeutów. Na Walnym Zgromadzeniu podjęto również decyzję o nadaniu tytułu Honorowego Członka Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii Marii Grodner, Barbarze Goraj – Szypiorowskiej, Wojciechowi Kiebzakowi i Lechowi Wasilewskiemu. W imieniu Zarządu Głównego PTF Prezes Marek Kiljański, szczególne słowa uznania i podziękowania za wieloletnią pracę na rzecz PTF, skierował do Marii Suwalskiej, która zrezygnowała z kandydowania do Zarządu Głównego i funkcji Przewodniczącej ds. Współpracy z Zagranicą.
       Mam nadzieję, że Kongres spełnił oczekiwania wszystkich uczestników, a niepowtarzalna atmosfera naukowa i towarzyska przyczyniła się do rozwoju naukowo – zawodowego i nawiązania nowych znajomości.
 
Z pozdrowieniami
Prezes
Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii
Oddział Mazowiecki
Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka
 
ĉ
OM PTF,
30 lis 2011, 13:03
Comments