2011-10-15

WYDZIAŁ REHABILITACJI
AKADEMII WYCHOWWANIA FIZYCZNEGO W WARSZAWIE
I
ODDZIAŁ MAZOWIECKI
POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII
 
spotkanie naukowo-szkoleniowe
które odbyło się
dnia 15.10.2011 (sobota) godz. 11.00
w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie ul. Marymoncja 55
Pawilon Sportów Walki i Podnoszenia Ciężarów - sala wykładowa 55
za Wydzialem Rehabilitacji - naprzeciwko kortów tenisowych
 
Tematy spotkania:
1. Fizjoterapia chorych z obrzękiem limfatycznym - dr n. med. JANUSZ DOŚ
 Sylwetka wykładowcy:

Janusz Doś – doktor nauk medycznych w zakresie medycyny – specjalista w dziedzinie fizjoterapii,

szczególnie w zakresie terapii przeciwobrzękowej, nauczyciel akademicki Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, kierownik Zakładu Fizjoterapii i Odnowy Biologicznej.
Doświadczenie zawodowe: 1996-2000 r. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki nr 1 w Gorzowie Wlkp. - Wojewódzka Przychodnia Rehabilitacyjna; od 2000 r. Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu - ZWKF w Gorzowie Wlkp., od 2000 r. działalność gospodarcza w zakresie fizjoterapii - obecnie Ośrodek Profilaktyki i Rehabilitacji Onkologicznej „Limfo-Reh” w Gorzowie Wlkp.; 2008–2010 r. Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie, od 2010 r. Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe "Ustroń". Staże zagraniczne: Szwajcaria - Szpital Kantonalny w St. Gallan, Niemcy - Földi Klinik Hinterzarten Fachklinik für Lymphologie In Kooperation mit dem Universitätsklinikum Freiburg, Niemcy - Lympho-Opt-Klinik Hohenstadt, Fachklinik für Lymphologie. Od 1996 roku związany z Federacją Stowarzyszeń Amazonki – obecnie doradca w zakresie rehabilitacji.

2. Prezentacja sprzętu firmy REHA FUND - mgr Rafał Obiedziński
 
3. Sprawy bieżace
Prezes OM PTF dr Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka
 
mgr Cezary Sławuszewski
VicePrezes Stowarzyszenie Młodych Fizjoterapeutów YEAP Polska
 
mgr Lech Wasilewski - wieloletni Prezes i założyciel
Oddziału Mazowieckiego PTF, obecnie sekretarz sądu koleżeńskiego
 
propozycje kandydatów na honorowych członków PTF,
propozycje delgatów,
propozycje zmian w statucie PTF
 
4. Zebranie Zarządu OM PTF
 
w trakcie zebrania przyjęto kilkunastu nowych członków OM PTF
 
 

 

 

 Comments