Konferencje / Kongresy / Spotkania Naukowe

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA:

http://www.wiosna.wum.edu.pl/

więcej informacji:więcej informacji:

http://14konferencja.edu.pl/więcej informacji:

WYDZIAŁ  REHABILITACJI

AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W WARSZAWIE

I

ODDZIAŁ MAZOWIECKI

POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII

zapraszają na

bezpłatne spotkanie naukowo-szkoleniowe

połączone z warsztatem

nt Staw ramienny – różne formy terapii manualnej połączone z terapią odcinka szyjnego i stawu łokciowego.

które odbędzie się

dnia 11.06.2016 r. /sobota/ w godz. 11.00-14.00

na terenie Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie ul. Marymoncka 34,

w  budynku Wydziału Rehabilitacji w sali wykładowej nr 58.

 

Spotkanie szkoleniowe poprowadzi: Mgr Sylwia Paszkiewicz-Zielińska

 • Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 • Właścicielka Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowego Kinezio w Warszawie

 • Od 11 lat czynnie związana z koncepcją PNF

 • Na co dzień w swojej pracy zawodowej specjalizuje się w terapii manualnej wg Mulligana, Cyriaxa i Ackermanna

 • Międzynarodowa terapeutka kinesiology tapingu i dyplomowana terapeutka koncepcji PNF

Więcej informacji o działalności Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowym Kinezio:

www.rehabilitacja-warszawa.pl

Ze względu na duże zainteresowanie i ograniczoną ilość miejsc

o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszenia na mail: ptfom@fizjo.waw.pl

Program spotkania:

1. Rozpoczęcie spotkania – Prezes OM PTF dr Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka

2. Wykład połączony z warsztatem: Staw ramienny – różne formy terapii manualnej połączone z terapią odcinka szyjnego i stawu łokciowego – mgr Sylwia Paszkiewicz-Zielińska 

3. Sprawozdanie z II Międzynarodowego Kongresu Rehabilitacja Polska - Warszawa 14-16 kwietnia 2016 r.  – dr Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka

4. Sprawozdanie z IV Opolskiego Festiwalu Fizjoterapii - Opole 04.11.16 r. – dr Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka

5. Konferencje naukowe organizowane w 2016 r. – dr Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka

6. Sprawozdanie skarbnika

7. Sprawy bieżące – ustawa o zawodzie fizjoterapeuty

8. Zebranie Zarządu OM PTF.

 

UWAGA!

Bardzo prosimy o przyniesienie na spotkanie legitymacji członkowskiej OM PTF – dotyczy członków Towarzystwa lub legitymacji studenckiej – dotyczy studentów.

Osoby, które zechcą dołączyć do grona członków OM PTF, mogą to uczynić składając deklarację członkowską, ksero dyplomu ukończenia Uczelni i opłacając składkę (70 zł. za rok) podczas spotkania lub przesłać w/w dokumenty na poniższy adres:

PTF Oddział Mazowiecki

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego

Wydział Rehabilitacji – Katedra Rehabilitacji

00-968 Warszawa, Ul. Marymoncka 34 skr. poczt. 55

www.fizjo.waw.pl  e-mail: ptfom@fizjo.waw.pl

 

 

 

                                                                                Z pozdrowieniami

                                                                                Zarząd

                                                                             Oddziału Mazowieckiego

                                                                            Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii


WYDZIAŁ REHABILITACJI

AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W WARSZAWIE

I

ODDZIAŁ MAZOWIECKI

POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII


zapraszają na warsztat:

Postępowanie fizjoterapeutyczne w oddziale neonatologii, porównanie wcześniaków z dziećmi urodzonymi o czasie - prowadząca dr Jolanta Stępowska

który odbędzie się

dnia 05.03.2016r. /sobota/ o godz. 11.00

na terenie Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie ul. Marymoncka 34, w budynku Wydziału Rehabilitacji w sali wykładowej nr 4 (parter).UWAGA!

Liczba miejsc ograniczona! Chęć uczestnictwa w warsztacie proszę zgłaszać na adres: ptfmaz@gmail.com

Osoby, które zechcą dołączyć do grona członków OM PTF, mogą to uczynić składając deklarację członkowską, ksero dyplomu ukończenia Uczelni i opłacając składkę (70 zł. za rok) podczas spotkania lub przesłać w/w dokumenty na poniższy adres:

PTF Oddział Mazowiecki

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego

Wydział Rehabilitacji – Katedra Rehabilitacji

00-968 Warszawa, Ul. Marymoncka 34 skr. poczt. 55

www.fizjo.waw.pl e-mail: ptfom@fizjo.waw.pl
Z pozdrowieniami

Zarząd

Oddziału Mazowieckiego

Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii


WYDZIAŁ  REHABILITACJI

AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W WARSZAWIE

I

ODDZIAŁ MAZOWIECKI

POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII

zapraszają na

bezpłatne spotkanie naukowo-szkoleniowe

połączone z warsztatem

nt Nowoczesnej fizjoterapii w schorzeniach odcinka szyjnego kręgosłupa

wg metody Ackermanna

które odbędzie się

dnia 5.12.2015 r. /sobota/ o godz. 11.00

na terenie Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie ul. Marymoncka 34,

w  budynku Wydziału Rehabilitacji w sali wykładowej im. Prof. Andrzeja Seyfrieda

Spotkanie szkoleniowe poprowadzi: Mgr Sylwia Paszkiewicz-Zielińska

 • Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 • Właścicielka Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowego Kinezio w Warszawie

 • Od 10 lat czynnie związana z koncepcją PNF

 • Na co dzień w swojej pracy zawodowej specjalizuje się w terapii manualnej wg Mulligana, Cyriaxa i Ackermanna

 • Międzynarodowa terapeutka kinesiology tapingu i dyplomowana terapeutka koncepcji PNF


Więcej informacji o działalności Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowym Kinezio:

www.rehabilitacja-warszawa.pl

Ze względu na duże zainteresowanie i ograniczoną ilość miejsc

o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszenia na mail: grazynakuzmicka@tlen.pl


Program spotkania:


1. Rozpoczęcie spotkania – Prezes OM PTF dr Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka


2. Wykład połączony z warsztatem: Nowoczesna fizjoterapia w schorzeniach odcinka 


    szyjnego kręgosłupa wg metody Ackermanna – mgr Sylwia Paszkiewicz-Zielińska 


3. Sprawozdanie z XVI Kongresu PTF w Pabianicach – dr Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka


3. Konferencje naukowe organizowane w 2016 r. – dr Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka


4. Sprawy bieżące.


5. Zebranie Zarządu OM PTF.UWAGA!

Bardzo prosimy o przyniesienie na spotkanie legitymacji członkowskiej OM PTF – dotyczy członków Towarzystwa lub legitymacji studenckiej – dotyczy studentów

Osoby, które zechcą dołączyć do grona członków OM PTF, mogą to uczynić składając deklarację członkowską, ksero dyplomu ukończenia Uczelni i opłacając składkę (70 zł. za rok) podczas spotkania lub przesłać w/w dokumenty na poniższy adres:


PTF Oddział Mazowiecki

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego

Wydział Rehabilitacji – Katedra Rehabilitacji

00-968 Warszawa, Ul. Marymoncka 34 skr. poczt. 55

www.fizjo.waw.pl  e-mail: ptfom@fizjo.waw.pl


 

                                                                                Z pozdrowieniami

                                                                                Zarząd

                                                                             Oddziału Mazowieckiego

                                                                            Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

 

Zaproszenie

     Zarząd Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii działając na podstawie § 32 pkt. 1,  zwołuje na dzień 30 maja 2015 roku Walne Zebranie Członków, które odbędzie się o godz. 11.00 na terenie AWF przy ul. Marymonckiej 34 w Warszawie  w budynku Wydziału Rehabilitacji w sali wykładowej nr 4.

     Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku kworum w pierwszym terminie, wyznaczony zostanie drugi termin w tym samym dniu, 15 min. po pierwszym terminie bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania. Uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału zgodnie z § 34 pkt. 1, zapadają zwykła większością głosów, przy obecności co najmniej ½ liczby członków Oddziału uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych

Pierwszy termin Walnego Zebrania Członków OM PTF:            30.05.15 r.  godz. 11.00

Drugi termin Walnego Zebrania Członków OM PTF:                  30.05.15 r.  godz. 11.15 


Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków OM PTF – Prezes Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka 

 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania

 3. Przyjęcie porządku obrad

 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej

 5. Wybór Prezydium Zebrania (sekretarza i członków)

 6. Sprawozdanie Zarządu OM PTF z działalności 2011-2014 – Prezes OM PTF

 7. Sprawozdanie finansowe OM PTF – skarbnik Sebastian Zduński

 8. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego OM PTF – Przewodnicząca Maria Kłoda  

 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OM PTF – Przewodnicząca Małgorzata Rybicka

 10. Udzielenie absolutorium obecnemu Zarządowi OM PTF

 11. Wybory:  

 1. Wybór Prezesa OM PTF

 2. Wybór członków Zarządu OM PTF

 3. Wybór członków Komisji Rewizyjnej OM PTF

 4. Wybór członków Sądu Koleżeńskiego OM PTF

 1. Wybór Delegatów na Zebranie Delegatów Towarzystwa

 2. Wolne głosy i wnioski

 3. Zajęcie stanowiska w sprawie zgłoszonych wniosków

 4. Zamknięcie obrad                    


                                                                                                Zarząd OM PTF

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,
 1.      W związku z Walnym Zebraniem Członków Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, zwracamy się z prośbą o uregulowanie składki członkowskiej za 2015 rok w wysokości 70 zł. Wpłaty należy dokonać na konto: OM PTF  PKO BP Oddział I      ul. Sienkiewicza 12/14,  00 - 944 Warszawa  12 1020 1013 0000 0902 0159 3631

       Jednocześnie przypominamy, iż tylko członek zwyczajny OM PTF ma prawo głosowania. 

       Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Oddziału Mazowieckiego do czynnego uczestnictwa w Walnym Zebraniu i współpracy w dalszej działalności OM PTF.

                                                                         

                                                                                                                    Z pozdrowieniami

   

                                                                                                              Zarząd OM PTF

Wydział Rehabilitacji AWF Warszawa, Oddział Mazowiecki PTF i IPA Poland

zapraszają na bezpłatny warsztat:

Funkcjonalnej Terapii Manualnej (Functional Manual TherapyTM)

który odbędzie się

25.11.2014 r. /wtorek/  w godz. 18.00 - 20.00

na terenie Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, ul. Marymoncka 34,

w budynku Wydziału Rehabilitacji w sali wykładowej im. Prof. Andrzeja Seyfrieda

 

Funkcjonalna Terapia Manualna (FMT) wywodzi się z metody PNF. Gregg i Vicky Johnson, twórcy metody FMT rozpoczynali swoją edukację w kolebce PNF w Valejo w Kalifornii pod okiem  Maggie Knott.

FMT - to spójny system łączący leczenie mechaniki stawów, ruchomości tkanek miękkich,  mobilności struktur nerwowo-krwionośnych,  a także ruchomości-plastyczności trzewi z manualną reedukacją nerwowomięśniową (PNF) w celu usprawniania i przybliżania funkcji ruchowych człowieka do funkcji i ruchu optymalnego (najbardziej wydajnego i najmniej obciążającego dla narządu ruchu).  

Metoda FMT opiera się na ewaluacji i usprawnianiu dysfunkcji mechanicznej, dysfunkcji kontroli nerwowo-mięśniowej i dysfunkcji kontroli ruchu. Tylko płynne i efektywne współdziałanie trzech komponentów spełnia główny cel FMT, którym jest optymalna i efektywna funkcja i ruch człowieka.  

Do dnia dzisiejszego IPA zorganizował około 2700 kursów FMT na terenie USA i Azji., w których wzięło udział około 50 000 uczestników. Od 2014 IPA rozpoczyna działalność w Polsce.

2-3 godzinny warsztat (w języku polskim)  prezentujący podstawowe założenia FMT poprowadzi:

Dr n. med. Grzegorz Paprocki 

Doctor of Physical Therapy

Board Certified Clinical Specialist in Orthopaedic Physical Therapy

Fellow Functional Manual Therapist

Fellow American Academy of Orthopaedic Manual Physical Therapists

 

The Institute of Physical Art, Steamboat Springs, Colorado, USA.

Więcej informacji o  działalności IPA w Polsce:

                                               www.ipa-poland.eu e-mail:  fmt.polska@gmail.com

O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszenia na mail: grazynakuzmicka@tlen.pl
Relacja z X Jubileuszowych Jesiennych Dni Fizjoterapii,
które odbyły się  w dn. 3-5 października w Polańczyku Zdrój.

Prezes Zarządu OM PTF dr Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka otrzymała Dyplom Uznania
z okazji Jubileuszu 10-lecia Jesiennych Dni Fizjoterapii za szczególne zaangażowanie na rzecz rozwoju fizjoterapii i organizację Jesiennych Dni Fizjoterapii.

Członek Zarządu OM PTF dr Hanna Tchórzewska-Korba zdobyła Nagrodę Główną za przedstawienie pracy
p.t. Rehabilitacja pacjentów po operacji oszczędzającej kończynę w przebiegu mięsaka obręczy barkowej.
 
 
 
 

POLSKIE TOWARZYSTWO FIZJOTERAPII

ODDZIAŁY:

PODKARPACKI, LUBELSKI, ŚWIĘTOKRZYSKI, MAZOWIECKI, MAŁOPOLSKI

 

ORGANIZUJĄ:

 

X JUBILEUSZOWE JESIENNE DNI FIZJOTERAPII

„Współczesne kierunki fizjoterapii”

 

3 – 5 październik 2014

Polańczyk Zdrój

Sanatorium AMER-POL

 

Patronat honorowy

Wojewoda Podkarpacki

 

Patronat naukowy

Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego

AWF  Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

 

 

 

Patronat medialny

                                                

 

Komitet naukowy

 

Przewodniczący: dr hab. n. med. prof. nadzw. Zbigniew Śliwiński –  Dyrektor Instytutu Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach. Wiceprezes ds. naukowych ZG PTF.

dr hab. n. med. prof. nadzw. Artur Mazur – dziekan Wydziału Medycznego UR

dr hab. prof. nadzw. Krystyna Górniak – dziekan WWFiS Biała Podlaska

dr hab. n. med. prof. nadzw. Anna Wilmowska-Pietruszyńska - Dyrektor Instytutu Fizjoterapii Wydziału Medycznego UR 

dr n. med. Marek Kiljański – prezes Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

prof. dr hab. n. med. Andrzej Kwolek – Konsultant Wojewódzki ds. Rehabilitacji (woj. podkarpackie)

dr hab. prof. nadzw. Bartosz Molik – prodziekan ds. nauki Wydziału Rehabilitacji AWF Warszawa

dr hab. prof. nadzw. Marek Żak – AWF Kraków, sekretarz Zarządu Głównego PTF

dr hab. prof. nadzw. Zuzana Hudáková – Katolicki Uniwersytet w Rużomberku. Słowacja

prof. dr hab. Evgen Prystupa – rektor Narodowego Uniwersytetu Kultury Fizycznej we Lwowie. Ukraina

dr hab. n. med. prof. nadzw. Bożenna Karczmarek-Borowska – Wydział Medyczny UR 

dr hab. prof. nadzw. Marek Pieniążek – konsultant wojewódzki w dziedzinie fizjoterapii (woj. małopolskie)

dr hab. Teresa Pop – konsultant wojewódzki w dziedzinie fizjoterapii (woj. podkarpackie)

dr Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka – konsultant wojewódzki w dziedzinie fizjoterapii (woj. mazowieckie)

dr Wojciech Kiebzak – konsultant wojewódzki w dziedzinie fizjoterapii (woj. świętokrzyskie)

dr Anna Krawczyńska – konsultant wojewódzki w dziedzinie fizjoterapii (woj. lubelskie)

dr n.med. Agnieszka Ćwirlej-Sozańska – Z-ca Dyrektora Instytutu Fizjoterapii Wydziału Medycznego UR ds. Dydaktycznych

dr Marek Woszczak – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

dr Ewa Puszczałowska-Lizis – Instytut Fizjoterapii UR

dr Mariusz Drużbicki – Instytut Fizjoterapii UR

dr Krzysztof Kołodziej – Instytut Fizjoterapii UR

 

 

Komitet organizacyjny

 

Przewodniczący: dr Sławomir Jandziś – prezes Oddziału Podkarpackiego PTF

dr Andrzej Szczygieł – prezes Oddziału Małopolskiego PTF

mgr Ireneusz Hałas – prezes Oddziału Lubelskiego PTF

mgr Marek Wiecheć – prezes Oddziału  Świętokrzyskiego PTF

mgr Rafał Słoniak – wiceprezes Oddziału Podkarpackiego PTF

mgr Maria Kłoda – Oddział Mazowiecki PTF

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogram szczegółowy X Jubileuszowych Dni Fizjoterapii  

 

Dzień I (piątek) 3 października 2014 r.

17,00 – 18,00 Rejestracja uczestników

 

18,00 – 19,00 WARSZTAT I

T. Narkiewicz: Praktyczne zastosowanie krioterapii miejscowej z użyciem azotu. Warszawa

 

18,00 – 19,00 Warsztat II

I. Hałas, A., Kowalczyk-Odeyale: Terapia tkanek miękkich i Kinesiology Taping w ciąży. Zastosowanie terapii w bólach kręgosłupa i problemach z nawałami mlecznymi.  Lublin

 

Dzień II (sobota) 4 października 2014 r.

8,00 – 9,00 Rejestracja uczestników

9,00 – 9,15 Otwarcie X Jubileuszowych Jesiennych Dni Fizjoterapii

9,15 – 9,25 S. Jandziś, T. Pop, I. Hałas: X Edycji Jesiennych Dni Fizjoterapii . Rzeszów, Lublin

 

Sesja I Fizjoterapia w geriatrii

Moderatorzy: prof. Andrzej Kwolek, prof. Marek Żak, dr Marek Kiljański,

 

9,25 – 9,35  A. Kwolek: Ageing - czy i jak możemy wpływać na ten fenomen biologiczny. Rzeszów

9,35 – 9,45 A. Ćwirlej-Sozańska, A. Wilmowska-Pietruszyńska, A. Wiśniowska, A. Guzik, M. Drużbicki: Ocena sprawności funkcjonalnej, równowagi oraz ryzyka złamania u osób po 50 roku życia. Rzeszów

9,45 – 9,55 I. Zbrońska: Aktywność ruchowa osób starszych po 60 roku życia w Krakowie. Kraków 

9,55 – 10,05 A. Karcz: Ryzyko upadków a jakość życia u pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Łańcucie. Rzeszów

10,05 – 10,15 M. Biskup, A. Opuchlik, A. Włoch, J. Czesak, H. Król, M. Żak: Aktywność
i sprawność fizyczna kobiet po 60. roku życia leczonych z powodu raka piersi.
Kielce. Kraków 

10,15 – 10,25 W. Miszewski, A. Miszewska:  Nowoczesne metody fizjoterapii - Zastosowanie terapii czaszkowo – krzyżowej w geriatrii. Bydgoszcz

10,25 – 10,35 dyskusja

 

Sesja II Fizjoterapia w onkologii

Moderatorzy: prof. B. Karczmarek-Borowska, dr hab. Teresa Pop, dr Hanna Tchórzewska

 

10,35 – 10,45  B. Karczmarek-Borowska: Aktywność fizyczna chorych leczonych z powodu raka piersi. Rzeszów

10,45 – 10,55  A. Lipińska, A. Karnia, M. Lipińska-Stańczak , A. Włoch, A. Opuchlik: Poziom wiedzy o czynnikach ryzyka raka szyjki macicy a zachowania prozdrowotne kobiet  z terenu województwa świętokrzyskiego. Kielce

10,55 – 11,05 A. Opuchlik, M. Biskup, M. Solakiewicz, E. Kamińska-Gwóźdź:  Porównanie oddziaływania aplikacji Kinesiology Taping z zastosowaniem wyrobów uciskowych kończyn górnych w II fazie leczenia obrzęku limfatycznego u pacjentek po mastektomii. Kielce, Kraków 

11,05 – 11,15 H. Tchórzewska: Rehabilitacja chorych po operacjach oszczędzających kończynę
w leczeniu nowotworów złośliwych obręczy barkowej.
Warszawa

11,15 – 11,25 A. Włoch, J. Fabiś, A. Opuchlik , M. Biskup, E. Kamińska - Gwóźdź, T. Ridan,  A. Lipińska: Retrospektywna ocena funkcji barku u pacjentek po mastektomii. Kielce. Kraków

11,25 – 11,35 Piotr Baranowski, Grzegorz Boczula, Justyna Opatowicz: Analiza porównawcza chodu pacjenta po udarze mózgu z wykorzystaniem egzoszkieletu. Opis przypadku. Gliwice

11,35 – 11,45 dyskusja

 11,45 – 12,00 przerwa kawowa

 

Sesja III Fizjoterapia – tematy wolne

Moderatorzy: prof. Zbigniew Śliwiński, dr Michał Latalski, dr Agnieszka Ćwirlej-Sozańska 

 

12,00 – 12,10 Z. Śliwiński, W. Kufel, B. Michalak, D.  Śliwińska, G. Śliwiński, B. Halat: Analiza postawy ciała u dzieci ze skoliozą w obrazie Diers po aplikacjach Kinesiology Tapingu. Zgorzelec, Kielce, Drezno

12,10 – 12,20 M. Latalski, M. Fatyga, A. Danielewicz-Bromberek: Skoliozy egzotyczne -  taktyka postępowania. Lublin

12,20 – 12,30, A. Małko: Artodeza stawu śródstopno-paliczkowego pierwszego - postępowanie rehabilitacyjne. Warszawa

12,30 – 12,40 S. Krzywoń, R. Słoniak, T. Tittinger: Funkcjonalna mobilizacja i stabilizacja dyskopatii kręgosłupa lędźwiowego. Třinec –  Republika Czeska, Rzeszów

12,40 – 12,50 Michał Grzesiuk, Paweł Kołodziejski, Krzysztof Bryłka, Katarzyna Bażant, Anna Skulimowska:  Postępowanie fizjoterapeutyczne w korekcjach złożonych deformacji przodostopia za pomocą osteotomii Scarf i osteotomii Weil. Warszawa

12,50 – 13,00 A. Miszewska, W. Miszewski: Profilaktyka i korekcja wad postawy w klasach pierwszych Szkoły Podstawowej w Białych Błotach. Bydgoszcz 

13,00 – 13,10 T. Góra, M. Hadała: Analiza ryzyka dysfunkcji, urazu narządu ruchu na przykładzie maratończyka w oparciu o koncepcję Kinetic Control. Strzyżów, Rzeszów

13.10 – 13.25 A. Potapska-Skwara: Metody psychometryczne w klinicznej diagnozie psychologicznej małych dzieci – aktualne wyzwania diagnostyczne w pracy psychologa
w Ośrodku dla Dzieci z Zaburzeniami Neurorozwojowymi.
Puławy

13,25 – 13,35 M. Woszczak, M. Kiljański. K. Syrewicz. M. Kotkowski: Ocena stanu wysklepienia stóp u dzieci ze środowisk wiejskich jako próba przesiewowa przy ustaleniu wskazań do gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Łódź, Pabianice, Kielce, Kraków

 

13,35 – 13,45 M. Rdzanek: Postępowanie fizjoterapeutyczne po leczeniu operacyjnym neuropatii nerwu piszczelowego. Warszawa

13,45 – 13,55 E. Puszczałowska-Lizis, P. Bujas, J. Omorczyk: Analiza wpływu informacji wizualnej na skuteczność reakcji posturalnych kobiet w ósmej i dziewiątej dekadzie życia. Rzeszów, Kraków

13,55  - 14,05

14,05 – przerwa obiadowa

 

Sesja IV Kierunki rozwoju fizykoterapii

Moderatorzy: prof. Krystyna Górniak, dr Jolanta Zwolińska, dr Grażyna Kuźmicka-Brzuszkiewicz

 

15,30 – 15,35  B. Goraj-Szczypiorowska, A. Kurach, R. Skalska-Izdebska: Współczesne tendencje w leczeniu fizykoterapeutycznym z zastosowaniem fali mechanicznej. Rzeszów, Nowy Sącz, Warszawa, Pruszków

15,35 – 15,45 B. Goraj-Szczypiorowska, A. Kurach, R. Skalska-Izdebska:  Laseroterapia
w leczeniu zachowawczym – doświadczenia własne.
Rzeszów, Nowy Sącz, Warszawa, Pruszków 

15,45 – 15,55 B. Goraj-Szczypiorowska, A. Kurach, R. Skalska-Izdebska:  Przeciwbólowe działanie zabiegów fizykoterapeutycznych – mechanizmy fizjologiczne i poglądy. Rzeszów, Nowy Sącz, Warszawa, Pruszków  

15,55 – 16,05  J. Zwolińska, M. Gąsior, A. Kwolek: Światło VIP; czy to na pewno działa. Rzeszów

16,05 – 16,15 dyskusja

19,00 bankiet

 

 

Dzień III niedziela 5 października 2014 r.

 

9,00 – 10,00  Warsztat III

M.   Wiecheć: Diagnostyka systemem DIERS – bezinwazyjne badanie postawy. Ostrowiec Świętokrzyski.

 

9,00 – 11,00  Warsztat VI

T. Gniewek, T. Góra: Kinetic Control – kręgosłup lędźwiowy i staw biodrowy. Rzeszów

 

10,00 – 11,00  Warsztat V

S. Krzywoń, E. Matłosz Rozciąganie zginaczy stawu biodrowego w oparciu o koncepcję stabilizacji spiralnej. Rzeszów

 

10,00 – 11,00  Warsztat VI

P. Chrościcki, M. Mendykowski: Praktyczne zastosowanie głębokiej stymulacji polem magnetycznym. Lublin

 

10,00 – 11,00  Warsztat VI

Piotr Baranowski, Grzegorz Boczula, Justyna Opatowicz: Analiza porównawcza chodu pacjenta po udarze mózgu z wykorzystaniem egzoszkieletu. Opis przypadku. Gliwice

 

Zakończenie X Jubileuszowych Jesiennych Dni Fizjoterapii

POLSKIE TOWARZYSTWO FIZJOTERAPII

ODDZIAŁY

PODKARPACKI, LUBELSKI, ŚWIĘTOKRZYSKI, MAZOWIECKI, MAŁOPOLSKI

WYDZIAŁ MEDYCZNY UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

ZAPRASZAJĄ NA

X JUBILEUSZOWE JESIENNE DNI FIZJOTERAPII

„Współczesne kierunki fizjoterapii”

Tematy wiodące konferencji:

1. Fizjoterapia w geriatrii

2. Fizjoterapia w onkologii

3. Kierunki rozwoju fizykoterapii

4. Tematy wolne

Polańczyk Zdrój 3–5 października 2014

Sanatorium AMER-POL

Patronat honorowy - Wojewoda Podkarpacki

patronat naukowy:

Prosimy o przesłanie streszczeń referatów (nazwisko i imię, afiliacja, słowa

kluczowe) o objętości 250 słów w j. polskim i angielskim) na adres:

popter@interia.pl

do dnia 30 czerwca 2014 r.

Opłata konferencyjna obejmuje: uczestnictwo w konferencji, materiały, obiad,

przerwy kawowe ,warsztaty i wynosi:

członkowie PTF – 100 zł , zgłoszenia po 31 sierpnia 2014 r. - 200 zł,

pozostałe osoby – 150 zł, zgłoszenia po 31 sierpnia 2014 r. - 300 zł.

Bankiet dodatkowo płatny – 100 zł

Zgłoszenie uczestnictwa prosimy dokonywać poprzez wpłatę na konto:

BS Rzeszów 29 9162 0000 2001 0014 1413 0001

Oddział Podkarpacki PTF ul. E. Orzeszkowej 16, 35-006 Rzeszów

oraz przesłanie na pocztę

jandziss@o2.pl imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania

każdego z uczestników konferencji.

Noclegi prosimy rezerwować w Sanatorium AMER-POL

tel. 13 4692010

info@amer-pol.com.pl

(istnieje możliwość rezerwacji noclegów w dniach 1 – 7 października 2014 r.)

Dodatkowe informacje: tel. 504 068 500

Zaproszenie

 

 

 

Szanowni Państwo,

Specjaliści fizjoterapii stanowią elitę zawodu fizjoterapeuty. Państwa wykształcenie, nabyte

umiejętności, doświadczenie i pełnione stanowiska, stanowią wzór drogi zawodowej fizjoterapeuty.

Wydaje się, że w obecnej sytuacji, związanej zarówno z brakiem postępów legislacyjnych

dotyczących ustawy o zawodzie fizjoterapeuty i związanym z tym brakiem ustawowych regulacji

dotyczących kompetencji zawodowych specjalisty, nie powinno zabraknąć Państwa głosu.

Stanowisko specjalistów fizjoterapii dotyczące zarówno projektu ustawy, warunków

szczegółowych w zakresie rehabilitacji jak i obecnego programu specjalizacji może stanowić ważny

argument w toczącej się dyskusji związanej z przyszłością zawodu fizjoterapeuty.

Szanowni Państwo,

Zapraszam na I Ogólnopolskie Spotkanie Specjalistów Fizjoterapii, które odbędzie się

w dn. 30.05.2014 r. o godz. 18.00. w Opolu, przy ul. Prószkowskiej 76 (Kampus Politechniki Opolskiej)

w budynku 9 ( aula wykładowa Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii).

 

Zgłoszenia uczestnictwa proszę wysyłać na adres: specjalistafizjoterapii@gmail.com

 

 

Program spotkania

1. Losy projektu ustawy o zawodzie fizjoterapeuty

2. Dyskusja

3. Wspólne stanowisko w sprawie projektu ustawy i zróżnicowania kompetencji

zawodowych

4. Uwarunkowania programu specjalizacji w dziedzinie fizjoterapii

5. Dyskusja

6. Wspólne stanowisko w sprawie obowiązującego programu specjalizacji

7. Specjalista fizjoterapii w obowiązujących warunkach świadczeń gwarantowanych

w zakresie rehabilitacji

8. Dyskusja

9. Wspólne stanowisko w sprawie obowiązujących przepisów dotyczących wymogów

zatrudnianego personelu

W imieniu organizatorów spotkania

Prof. Jan Szczegielniak

 

 

 


POLSKIE TOWARZYSTWO FIZJOTERAPII

ODDZIAŁY

PODKARPACKI, LUBELSKI, ŚWIĘTOKRZYSKI, MAZOWIECKI, MAŁOPOLSKI

 

  WYDZIAŁ MEDYCZNY UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

 

ZAPRASZAJĄ NA

 

X JUBILEUSZOWE JESIENNE DNI FIZJOTERAPII

„Współczesne kierunki fizjoterapii”

 

Tematy wiodące konferencji:

1.     Fizjoterapia w geriatrii

2.     Fizjoterapia w onkologii

3.     Kierunki rozwoju fizykoterapii

4.     Tematy wolne

 

Polańczyk Zdrój 3–5 października 2014

Sanatorium AMER-POL

 

Prosimy o przesłanie streszczeń  referatów (nazwisko i imię, afiliacja, słowa kluczowe)  o objętości 250 słów w  j. polskim i angielskim) na adres: popter@interia.pl

do dnia 30 czerwca 2014 r.

 

Opłata konferencyjna obejmuje: uczestnictwo w konferencji, materiały, obiad, przerwy kawowe ,warsztaty i wynosi:

członkowie PTF – 100 zł , zgłoszenia po 31 sierpnia 2014 r.  - 200 zł,

pozostałe osoby  – 150 zł, zgłoszenia po 31 sierpnia 2014 r.  - 300 zł.

Bankiet dodatkowo płatny – 100 zł

 

Zgłoszenie uczestnictwa prosimy dokonywać poprzez wpłatę na konto:

BS Rzeszów 29 9162 0000 2001 0014 1413 0001

Oddział Podkarpacki PTF  ul. E. Orzeszkowej 16,  35-006 Rzeszów

oraz przesłanie na pocztę dszczygielska@wp.pl imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania każdego z uczestników konferencji.

 

Noclegi prosimy rezerwować w Sanatorium AMER-POL

tel. 13 4692010   info@amer-pol.com.pl 

(istnieje możliwość rezerwacji noclegów w dniach 1 – 7 października 2014 r.)

Dodatkowe informacje: jandziss@o2.pl  tel. 504 068 500


 
 
VII edycja Konferencji "Pomóżmy lepiej żyć"
Kielce 3-4 kwietnia 2014 roku


SPECJALIZACJA Z FIZJOTERAPII

 

Informujemy, że Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie – Wydział Rehabilitacji prowadzi nabór na specjalizację z dziedziny fizjoterapii. Osoby zainteresowane podjęciem specjalizacji, proszone są o przesłanie dokumentów do 15.03.2014 roku

więcej informacji:

 

https://www.awf.edu.pl/aktualnosci.php?id=744

 


 
 
Międzynarodowy Dzień Inwalidy
20-23 marca 2014 roku, Zgorzelec
więcej informacji:

 

WYDZIAŁ REHABILITACJI

AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W WARSZAWIE

I

ODDZIAŁMAZOWIECKI

POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII

zapraszająna

spotkanie szkoleniowo – naukowe

które odbędzie się

dnia 08.03.2014r. /sobota/ o godz. 11.00

na terenie Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie ul. Marymoncka 34, w tymczasowym budynku Wydziału Rehabilitacji w sali wykładowej nr 21 (parter).

Temat spotkania:

Program spotkania:

1. Rozpoczęcie spotkania – dr Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka

2. Wykład:  Rehabilitacja logopedyczna pacjentów leczonych z powodu nowotworów –   

    ref. mgr Marta Onichowska – neurologopeda /Zakład Rehabilitacji Centrum  

    Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie/.

3. Konferencje naukowe organizowane w 2014 r. – dr Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka

4. Sprawy bieżące.

4. Zebranie Zarządu OM PTF.

UWAGA!

Bardzo prosimy o przyniesienie na spotkanie legitymacji członkowskiej OM PTF – dotyczy członków Towarzystwa lub legitymacji studenckiej – dotyczy studentów. Osoby zainteresowane, które nie są członkami OM PTF, mogąuczestniczyć w spotkaniu, ale za opłatą – 50 zł.

Osoby, które zechcą dołączyć do grona członków OM PTF, mogą to uczynić składając deklarację członkowską, ksero dyplomu ukończenia Uczelni i opłacając składkę (70 zł. za rok) podczas spotkania lub przesłać w/w dokumenty na poniższy adres:

PTF Oddział Mazowiecki

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego

Wydział Rehabilitacji – Katedra Rehabilitacji

00-968 Warszawa, Ul. Marymoncka 34 skr. poczt. 55

www.fizjo.waw.pl e-mail: ptfom@fizjo.waw.pl

Informujemy, że o następnych spotkaniach szkoleniowo-naukowych będą informowani tylko członkowie OM PTF, którzy mają opłacone aktualne składki członkowskie.

Z pozdrowieniami

Zarząd

Oddziału Mazowieckiego

Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

 

 

WYDZIAŁ  REHABILITACJI

AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W WARSZAWIE

I

ODDZIAŁ MAZOWIECKI

POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII

zapraszają na

spotkanie szkoleniowo – naukowe

które odbędzie się

dnia 07.12.2013r. /sobota/ o godz. 11.00

na terenie Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie ul. Marymoncka 34, w tymczasowym budynku Wydziału Rehabilitacji w sali wykładowej nr 21 (parter).

Temat spotkania:

1. Kolano jako ogniwo łańcucha biokinematycznego kończyny dolnej w aspekcie metody 

    GDS – ref. mgr Jacek Mańka: Katedra Fizjoterapii AWF Warszawa, Centrum 

    Chirurgii Specjalistycznej – Ortopedika.

2. Jubileusze 50-lecie fizjoterapii w Polsce oraz 25-lecie Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii: 

    sprawozdanie z obchodów – ref. dr  Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka.

3. Światowy Dzień Fizjoterapii: sprawozdanie z obchodów – ref. dr Grażyna Brzuszkiewicz- Kuźmicka.

4. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Fizjoterapii – ref. dr Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka.

5. Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty – ref. dr Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka.

                        6. Konferencje naukowe organizowane w 2014r. – ref. dr Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka.                                                                  

7. Sprawy bieżące.

8. Zebranie Zarządu Oddziału Mazowieckiego PTF (obecność wszystkich członków

    Zarządu obowiązkowa).

UWAGA!

     Bardzo prosimy o przyniesienie na spotkanie legitymacji członkowskiej OM PTF – dotyczy członków Towarzystwa lub legitymacji studenckiej – dotyczy studentów. Osoby zainteresowane, które nie są członkami OM PTF, mogą uczestniczyć w spotkaniu, ale za opłatą – 50 zł.

     Osoby, które zechcą dołączyć do grona członków OM PTF, mogą to uczynić składając deklarację członkowską, ksero dyplomu ukończenia Uczelni i opłacając składkę (70 zł. za rok) podczas spotkania lub przesłać w/w dokumenty na poniższy adres:                                   

PTF Oddział Mazowiecki

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego

Wydział Rehabilitacji – Katedra Rehabilitacji

00-968 Warszawa, Ul. Marymoncka 34 skr. poczt. 55

www.fizjo.waw.pl  e-mail: ptfom@fizjo.waw.pl

Informujemy, że o następnych spotkaniach szkoleniowo-naukowych będą informowani tylko członkowie OM PTF, którzy mają opłacone aktualne składki członkowskie.

                                                                      Z pozdrowieniami

                                                                      Zarząd

                                                                       Oddziału Mazowieckiego

                                                                   Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii


WYDZIAŁ  REHABILITACJI

AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W WARSZAWIE

I

ODDZIAŁ MAZOWIECKI

POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII

zapraszają na

spotkanie szkoleniowo – naukowe

które odbędzie się

dnia 18.05.2013r. /sobota/ o godz. 11.00

na terenie Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie ul. Marymoncka 34,

w sali wykładowej nr 21 (w tymczasowym budynku Wydziału Rehabilitacji).

 

Temat spotkania:

1. Fizjoterapia funkcjonalna kończyny górnej u pacjentów po uszkodzeniu ośrodkowego układu nerwowego

z wykorzystaniem dynamicznych ortez ręki – mgr Jacek Czarnek  

www.habilis.pl

                                                                                              

2. Informacje o najbliższych konferencjach. 

3. Sprawy bieżące.

4. Zebranie Zarządu Oddziału Mazowieckiego PTF.

 

UWAGA!

     Bardzo prosimy o przyniesienie na spotkanie legitymacji członkowskiej OM PTF – dotyczy członków Towarzystwa lub legitymacji studenckiej – dotyczy studentów. Osoby zainteresowane, które nie są członkami OM PTF, mogą uczestniczyć w spotkaniu, ale za opłatą – 50 zł.

     Osoby, które zechcą dołączyć do grona członków OM PTF, mogą to uczynić składając deklarację członkowską, ksero dyplomu ukończenia Uczelni i opłacając składkę (70 zł. za rok) podczas spotkania lub przesłać w/w dokumenty na poniższy adres:                                   

PTF Oddział Mazowiecki

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego

Wydział Rehabilitacji – Katedra Rehabilitacji

00-968 Warszawa, Ul. Marymoncka 34 skr. poczt. 55

www.fizjo.waw.pl  e-mail: ptfom@fizjo.waw.pl

 

Informujemy, że o następnych spotkaniach szkoleniowo-naukowych będą informowani tylko członkowie OM PTF, którzy mają opłacone aktualne składki członkowskie.

 

 


WYDZIAŁ  REHABILITACJI

AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W WARSZAWIE

I

ODDZIAŁ MAZOWIECKI

POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII

zapraszają na

spotkanie szkoleniowo – naukowe

które odbędzie się

dnia 09.03.2013r. /sobota/ o godz. 11.00

na terenie Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie ul. Marymoncka 34, w tymczasowym budynku Wydziału Rehabilitacji w sali wykładowej nr 21 (parter).

 

Temat spotkania:

1. Okołoporodowe uszkodzenie splotu ramiennego – postępowanie fizjoterapeutyczne –  ref. dr Maria Grodner

2. Sprawozdanie z działalności Oddziału Mazowieckiego PTF za rok 2012 – ref. dr  Grażyna  Brzuszkiewicz-Kuźmicka

3. Sprawozdanie finansowe Oddziału Mazowieckiego PTF za rok 2012 – ref. mgr Sebastian Zduński

          4. Harmonogram krajowych konferencji naukowych i imprez w 2013r. – ref. dr Grażyna Brzuszkiewicz Kuźmicka       

5. Sprawy bieżące.

6. Zebranie Zarządu Oddziału Mazowieckiego PTF (obecność wszystkich członków Zarządu obowiązkowa)

UWAGA!

     Bardzo prosimy o przyniesienie na spotkanie legitymacji członkowskiej OM PTF – dotyczy członków Towarzystwa lub legitymacji studenckiej – dotyczy studentów. Osoby zainteresowane, które nie są członkami OM PTF, mogą uczestniczyć w spotkaniu, ale za opłatą – 50 zł.

     Osoby, które zechcą dołączyć do grona członków OM PTF, mogą to uczynić składając deklarację członkowską, ksero dyplomu ukończenia Uczelni i opłacając składkę (70 zł. za rok) podczas spotkania lub przesłać w/w dokumenty na poniższy adres:                                   

PTF Oddział Mazowiecki

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego

Wydział Rehabilitacji – Katedra Rehabilitacji

00-968 Warszawa, Ul. Marymoncka 34 skr. poczt. 55

www.fizjo.waw.pl  e-mail: ptfom@fizjo.waw.pl

 

Informujemy, że o następnych spotkaniach szkoleniowo-naukowych będą informowani tylko członkowie OM PTF, którzy mają opłacone aktualne składki członkowskie.

Podstrony (1): Materiały Archiwalne
Comments