ZG PTF / Linki

 

Strona Zarządu Głównego

Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

www.fizjoterapia.org.pl

 

 Strona Europejskiego Regionu

Światowej Konfederacji Fizjoterapii

www.physio-europe.org 

 Strona

Światowej Konfederacji Fizjoterapii

www.wcpt.org

 

 Strona

Europejskej Sieci Wyższych Szkół Fizjoterapii

www.enphe.org

 

 

 Strona Bazy

Fizjoterapii Opartej na Badaniach Naukowych

www.pedro.org.au

 
 

CMKP

Strona 

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

www.cmkp.edu.pl

Specjalizacja Fizjoterapii: www.cmkp.edu.pl/index3.html

Programy Specjalizacji: http://www.cmkp.edu.pl/fizjoterapia(spis).htm

 

 

Strona 

 Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

www.awf.edu.pl

Wydział Rehabilitacji

http://www.awf.edu.pl/page1_14.html

 

 

 Strona

Warszawski Uniwersytet Medyczny

www.wum.edu.pl 

 

 

Mazowiecki Urząd Wojewódzki

w Warszawie

Wydział Zdrowia

 

Mazowiecki Urząd Wojewódzki

w Warszawie

Wydział Zdrowia

 http://www.mazowieckie.pl/portal/pl/138/136/Zdrowie.html

 

Specjalizacje_w_dziedzinach_majacych_zastosowanie_w_ochronie_zdrowia

http://www.mazowieckie.pl/portal/pl/174/172/Specjalizacje_w_dziedzinach_majacych_zastosowanie_w_ochronie_zdrowia.html

 

 

 
 
Comments