2013-03-09

WYDZIAŁ REHABILITACJI

AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W WARSZAWIE

I

ODDZIAŁ MAZOWIECKI

POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII

zapraszająna

spotkanie szkoleniowo – naukowe

które odbędzie się

dnia 09.03.2013r. /sobota/ o godz. 11.00

na terenie Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie ul. Marymoncka 34, w tymczasowym budynku Wydziału Rehabilitacji w sali wykładowej nr 21 (parter).

Temat spotkania:

1. Okołoporodowe uszkodzenie splotu ramiennego –postępowanie fizjoterapeutyczne – ref. dr Maria Grodner

2. Sprawozdanie z działalności Oddziału Mazowieckiego PTF za rok 2012 – ref. dr Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka

3. Sprawozdanie finansowe Oddziału Mazowieckiego PTF za rok 2012 – ref. mgr Sebastian Zduński

4. Harmonogram krajowych konferencji naukowych i imprez w 2013r. – ref. dr Grażyna Brzuszkiewicz Kuźmicka

5. Sprawy bieżące.

6. Zebranie Zarządu Oddziału Mazowieckiego PTF (obecność wszystkich członków Zarządu obowiązkowa)

UWAGA!

Bardzo prosimy o przyniesienie na spotkanie legitymacji członkowskiej OM PTF – dotyczy członków Towarzystwa lub legitymacji studenckiej – dotyczy studentów. Osoby zainteresowane, które nie są członkami OM PTF, mogąuczestniczyć w spotkaniu, ale za opłatą – 50 zł.

Osoby, które zechcą dołączyć do grona członków OM PTF, mogą to uczynić składając deklarację członkowską, ksero dyplomu ukończenia Uczelni i opłacając składkę (70 zł. za rok) podczas spotkania lub przesłać w/w dokumenty na poniższy adres:

PTF Oddział Mazowiecki

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego

Wydział Rehabilitacji – Katedra Rehabilitacji

00-968 Warszawa, Ul. Marymoncka 34 skr. poczt. 55

www.fizjo.waw.pl e-mail: ptfom@fizjo.waw.pl

Informujemy, że o następnych spotkaniach szkoleniowo-naukowych będą informowani tylko członkowie OM PTF, którzy mają opłacone aktualne składki członkowskie.

Comments