2012-12-08

WYDZIAŁ  REHABILITACJI

AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W WARSZAWIE

I

ODDZIAŁ MAZOWIECKI

POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII

zapraszają na

spotkanie szkoleniowo – naukowe

które odbędzie się

dnia 08.12.2012r. /sobota/ o godz. 11.00

na terenie Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie ul. Marymoncka 34, w sali wykładowej nr 47 (w budynku starej siedziby AZS-u ).

Temat spotkania:

1. Wpływ kriostymulacji na wybrane hormony steroidowe – dr Joanna Łuczak.                                                                                                     

2. Sprawozdanie z 7 posiedzenia w dn. 08.11.12r. w Pabianicach Zarządu Głównego PTF. 

3. Sprawy bieżące.

4. Zebranie Zarządu Oddziału Mazowieckiego PTF.

 

UWAGA!

     Bardzo prosimy o przyniesienie na spotkanie legitymacji członkowskiej OM PTF – dotyczy członków Towarzystwa lub legitymacji studenckiej – dotyczy studentów. Osoby zainteresowane, które nie są członkami OM PTF, mogą uczestniczyć w spotkaniu, ale za opłatą – 50 zł.

     Osoby, które zechcą dołączyć do grona członków OM PTF, mogą to uczynić składając deklarację członkowską, ksero dyplomu ukończenia Uczelni i opłacając składkę (70 zł. za rok) podczas spotkania lub przesłać w/w dokumenty na poniższy adres:                                   

PTF Oddział Mazowiecki

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego

Wydział Rehabilitacji – Katedra Rehabilitacji

00-968 Warszawa, Ul. Marymoncka 34 skr. poczt. 55

www.fizjo.waw.pl  e-mail: ptfom@fizjo.waw.pl

 

Informujemy, że o następnych spotkaniach szkoleniowo-naukowych będą informowani tylko członkowie OM PTF, którzy mają opłacone aktualne składki członkowskie.

Comments