2011-06-04

Spotkanie naukowe OM PTF
W dniu 04-06-2011 roku na Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie
odbyło się spotkanie naukowo-szkoleniowe Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.
Tematem spotkania było:
1. Przedstawienie nowego Zarządu Oddziału Mazowieckiego PTF
i delegatów na Walne Zgromadzenie Zarządu Głównego PTF
– Łódź – 17-19.11.11r.
 
2. Implanty i metody operacyjne we współczesnej chirurgii kręgosłupa
mgr Łukasz Olszewski, przedstawiciel medyczny Johnson& Johnson
 
3. Prezentacja firmy: DRAJMED - Zakład Wyrobów Ortopedyczno - Rehabilitacyjnych,
Pracownia Wkładek Ortopedycznych
 
4. Sprawy bieżące
min. przyjmowanie nowych członków w poczet OM PTF
(jednogłośnie przyjęto 15 nowych członków)
Comments