2011-05-14‎ > ‎

2012-05-11

 
 
 
Szanowni Państwo,

Pragniemy zaprosić Państwa do czynnego udziału w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej poświęconej „Myśli rehabilitacyjnej profesora Andrzeja Seyfrieda”. 

Zachęcamy lekarzy ortopedów, neurochirurgów, rehabilitantów oraz fizjoterapeutów do dyskusji na temat:

„Terapia kompleksowa w schorzeniach kręgosłupa”

Organizatorzy Konferencji przewidują przeprowadzenie Sesji Plenarnej, dwóch sesji referatowych, sesji pokazowej oraz sesji plakatowej. Do udziału w konferencji zapraszamy także studentów fizjoterapii, medycyny, pielęgniarstwa oraz doktorantów.

Referaty zostaną opublikowane w Kwartalniku Fizjoterapia Polska, Kwartalniku Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja oraz w Kwartalniku Postępy Rehabilitacji. Wymogi edytorskie znajdują się na stronie www.akademia-ins.pl. Konferencja odbędzie się w Warszawie 11 maja 2012 roku. Zgłoszenia wystąpień należy wysyłać na adres e-mail: konferencja2012@akademia-ins.pl do dnia 29 lutego 2012 roku

Komitet Naukowy:

Prof. dr hab. med. Jarosław Czubak

Prof. dr hab. med. Kazimierz Rąpała

Prof. dr hab. med. Mirosław Ząbek

Prof. dr hab. med. Krzysztof Klukowski

Prof. dr hab. med. Jolanta Kujawa

Prof. dr hab. med. Krzysztof Chomiczewski

Dr hab. prof. AWF Wirginia Cytowicz-Karpiłowski

Prof. dr hab. med. Jerzy Grossman

Prof. dr hab. Aleksander Ronikier

Doc. dr Paweł Targosiński

Dr n. med. Marek Kiljański

Dr Witold Rekowski

Dr Anna Cabak

Komitet organizacyjny

Małgorzata Jarosz-Milik

Doc. dr Paweł Targosiński

Dr Witold Rekowski

Organizatorzy konferencji zwracają się z prośba o rozpropagowanie informacji o konferencji w środowisku lekarzy, fizjoterapeutów oraz studentów - DZIĘKUJEMY
Więcej informacji:

           

Comments