2011-05-14

W dniu 14 maja 2011 roku w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa

SPOJRZENIE NA DZISIEJSZĄ REHABILITACJĘ PRZEZ PRYZMAT SZKOŁY
PROF. ANDRZEJA SEYFRIEDA

Patronat nad Konferencją objęło Biuro Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce

seyf_mysl_logo_ok_v10

Konferencja naukowa poświęcoona była szeroko pojętej tematyce fizjoterapii na kanwie teorii i praktyki jednego z nestorów polskiej myśli rehabilitacyjnej prof. Andrzeja Seyfrieda.

Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się specjaliści m.in. prof. Wirginia Cytowicz-Karpiłowska – Wydział Rehabilitacji AWF Warszawa, prof. Christian Mucha – Kolonia, prof. Kazimierz Rąpała – Klinika Ortopedii CMKP w Otwocku, dr Alfred Gruber – RTZ Norymberga, dr Maria Musur-Grieve – Edynburg, dr med. Andrzej Sadowski – Warszawa, Ute Gruber – RTZ Norymberga.

W ramach konferencji odbył się cykl wykładów i prezentacji osób blisko związanych z działalnością zawodową i osobą prof. Andrzeja Seyfrieda: dr Agnieszka Prusinowska, dr n.med. Marek Kiliański, dr Agnieszka Stepień, dr Maciej Krawczyk,

Patronat honorowy:

JM Rektor Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie dr hab. prof. AWF Alicja Przyłuska-Fiszer

Patronat medialny: Kwartalnik Fizjoterapia Polska

FOTORELACJA Z KONFERENACJI

Otwarcie Konferencji JM Rektor dr hab. prof. AWF Alicja Przełuska-Fiszer

Od lewej dr Anna Cabak, prof. Kazimierz Rąpała, dr Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka (Prezes OM PTF),

dr Marek Kiljański (Prezes PTF), dr Krzysztof Dudziński

Od lewej dr Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka (Prezes OM PTF), Sebastian Zduński (Członek Zarządu OM PTF)

Wykład dr Maria Musur Grieve, Edynburg, Szkocja

Wykład Prof. Marianna Barlak

Wykład Prof. Kazimierz Rąpała

Wykład Prof. Wirginia Cytowicz-Karpiłowska

Wykład dr Krzysztof Dudziński, Wydział Rehabilitacji AWF Warszawa

Wykład dr med. Andrzej Sadowski

Wykład dr Agnieszka Prusinowska

Wykład dr n.med. Marek Kiljański (Prezes PTF)

Wykład dr Agnieszka Stępień

Wykład dr Maciej Krawczyk

Konferencja pamięci prof.Seyfrieda

Podstrony (1): 2012-05-11
Comments